Stockholm Gastronomy Conference anordnas av Måltidsakademien tillsammans med Gastronomiska Akademien och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, med Europeiska och Internationella Gastronomiska Akademier som partners. Konferensen är kopplad till utnämningen av Stockholm till European Capital of Gastronomy 2023, och även till det nationella projektet Sveriges Landskapsmåltider.

”Vi som står bakom konferensen delar övertygelsen att gastronomins akademiska och politiska status behöver stärkas. Gastronomin är en positiv och kraftfull resurs som kan göra världen vi lever mer hållbar, både ekonomiskt och socialt, och det liv vi lever mer meningsfullt”, säger Per-Olof Berg, preses i Måltidsakademien och ordförande för konferensen.

Temat för den internationella konferensen är ”Gastronomy Research and Policy Studies – The State of the Art”, och har som syfte att fånga upp såväl aktuell forskning som debatt och samtal om gastronomi runt om i Europa.

”Äntligen kan vi forskare träffas tvärs över kunskapsområdena hälsa, hållbarhet, gastronomi och upplevelser. Det som gör konferensen intressant är att den kopplar forskning med praktiskt utvecklingsarbete och politiska ramverk”, säger Håkan Jönsson, professor i Food Studies på SLU och medlem i konferensen organisationskommitté.

”Historiskt har vi ju arbetat mycket i stuprör och konferensen erbjuder ett enkelt och trevligt sätt att uppdatera sig brett inom forskning. Mötena ger oss möjlighet att utveckla gastronomin tillsammans och bidra till att fler människor får tillgång till goda och hållbara måltider i framtiden.”

Att konferensen sker under Stockholm – European Capital of Gastronomy 2023 möjliggör synergier.

”Vi vill fånga samtida viktiga frågor och stärka forskningsområdet gastronomi som helhet. Detta är ett första steg i den mobilisering på bred front som förhoppningsvis kan leda till en ökad internationell samverkan inom strategiskt viktiga forsknings- och politikområden, och kan föras vidare till framtida gastronomiska konferenser”, säger Per-Olof Berg.

Stockholm Gastronomy Conference hålls 23–26 november i Aula Magna.