The Business of Events (TBOE) och IBTM World har tillkännagivit ett partnerskap för att utveckla IBTM Forum for Advocacy. Det första evenemanget kommer att äga rum före IBTM World måndagen den 18 november 2024 i Barcelona, Spanien.

TBOE är en brittisk tankesmedja och ett nätverk för den globala affärseventsektorn. Dess främsta uppgift är att lyfta fram betydelsen och profilen av affärsevenemang som en drivkraft för ekonomisk tillväxt, gemenskap och samhällstillväxt samt maximera möjligheterna för destinationer och den bredare industrin att ytterligare utveckla den globala evenemangsekonomin.

Claudia Hall, exhibition director på IBTM World, uttrycker entusiasm över partnerskapet med TBOE och säger: ”Vi är mycket glada över att samarbeta med TBOE för andra året i rad och att presentera Forum for Advocacy i Barcelona. När vi nu firar vårt tjugonde år i denna livfulla stad är vi fast beslutna att främja dialogen mellan branschkändisar och statliga intressenter. Vårt mål är att visa upp det enorma värde som sektorn för affärsevenemang tillför ekonomier och samhällen över hela världen.”

IBTM Forum for Advocacy är en viktig milstolpe för IBTM World i sin utveckling för att  fortsätter befästa sin position som en av de främsta globala mässorna för affärseventindustrin och att placera påverkansarbete i centrum för sina aktiviteter för att engagera industrin.

Martin Fullard, director på TBOE, betonade vikten av påverkansarbete i det nuvarande globala landskapet och säger ”Påverkansarbetet är fortfarande av största vikt i vår industri, särskilt mot bakgrund av många demokratiska val som äger rum i hela världen 2024. När regeringar söker innovativa lösningar och vägar till utveckling står vår industri redo att visa på de ekonomiska, kulturella och sociala fördelar som den erbjuder. Genom att samarbeta med beslutsfattare och tala deras språk kan vi på ett effektivt sätt främja vår sak och bidra till deras politiska mål.”

IBTM Forum for Advocacy kommer att hållas som ett exklusivt möte med inbjudna deltagare, där TBOEs Director of News & Content, Martin Fullard, kommer att vara ordförande för det första forumet. Under evenemanget kommer ledande befattningshavare och intressenter från den globala businesseventindustrin att tillsammans med politiker och beslutsfattare diskutera frågor som syftar till att utveckla och stärka den globala evenemangsekonomin. Insikterna från forumet kommer att sammanfattas och delas under den första dagen av IBTM World (19 november 2024) på Impact Stage, vilket säkerställer att deltagare, köpare och utställare är utrustas med handlingsbara åtgärder.

För mer information om IBTM Forum for Advocacy och IBTM World, besök IBTM Worlds webbplats.