Ett femtiotal internationella forskare träffas i Skövde i juli för att delta i en internationell konferens om den mänskliga aspekten av informations­säkerhet.

Den 9–11 juli genomförs konferensen Human Aspects of Information Security & Assurance (HAISA) i Skövde. HAISA samlar internationella forskare, och i år deltar ett femtiotal forskare från fyra världsdelar. De kommer att presentera och diskutera forskning kring de mänskliga aspekterna av informationssäkerhet. 

”Att konferensen kommer till Skövde är ett erkännande för den forskning inom området som utförs på Högskolan”, säger Marcus Nohlberg, docent i cybersäkerhet vid Högskolan i Skövde, och medarrangör av årets konferens. ”Det handlar bland annat om hur vi människor använder teknik, hur organisationer kan arbeta med säkerhet strategiskt och hur vi ska utbilda kompetens för att ta hand om digitala system på ett säkert sätt.” 

Grekland, Cypern och Skövde

HAISA är en av de konferenser som funnits längst inom området informationssäkerhet, och hålls i år för artonde gången. Tidigare har den bland annat arrangerats i Kent, Storbritannien, Nicosia på Cypern, och på den grekiska ön Lesbos.

”Att konferensen kommer till Skövde är ett erkännande för den forskning som utförs på Högskolan inom HAISAs område”, säger Marcus Nohlberg.

”De mänskliga aspekterna av informationssäkerhet lyfts ofta fram som avgörande för organisationers och individers säkerhet. År efter år visar olika rapporter att strategier och användarbeteende är centralt för att bygga säkra digitala miljöer. Trots det har teknisk forskning och utveckling varit i fokus när det kommer till säkerhetssatsningar i Sverige. I sydvästra Sverige har vi dock under många år haft framgångsrik forskning på just de mänskliga aspekterna, och det är kul att det mynnat ut i att vi nu är värdar för HAISA”, säger Joakim Kävrestad, universitetslektor i datavetenskap på Tekniska högskolan i Jönköping.

De mänskliga aspekterna är avgörande

Flera rapporter från industri och forskning visar att en stor majoritet av alla cyberincidenter beror på den mänskliga faktorn. Incidenter kan uppstå på grund av strategiska brister där en organisation exempelvis saknar insikt i vilka tillgångar som är avgörande för organisationens dagliga arbete och hur de tillgångarna bäst skyddas. Ett annat exempel är nätfiske som år efter år framhålls som en av de vanligaste metoderna angripare använder för att hacka digitala system.

”Forskningen som presenteras på HAISA bidrar till att lösa dessa problem och är av stor betydelse för vårt framtida digitala samhälle”, säger Joakim Kävrestad.

Årets upplaga av HAISA arrangeras av Högskolan i Skövde i samarbete med Tekniska Högskolan vid Jönköping University.