I dagarna skickade nöjesparkskoncernen Parks and Resorts in sitt bokslut för 2022. Parkerna besöktes av drygt 2,7 miljoner gäster, där omsättningen ökade med 30 procent jämfört med 2021 och landade på 1,6 miljarder. Det här banar väg för de investeringar som Parks and Resorts planerar att göra i samtliga parker i framtiden.

”2022 blev ett fint år på flera plan för koncernen, där bland annat våra djurparker lockade fler gäster än någonsin och Gröna Lund höll öppet under en helt ny vintersäsong genom Winter Wonderland. Det här ger oss möjligheten att fortsätta investera och utveckla våra parker”, säger Christer Fogelmarck, koncernchef för Parks and Resorts.

Nöjesparkskoncernen Parks and Resorts där Gröna Lund, Kolmården, Skara Sommarland och Furuvik ingår, redovisar en omsättning på drygt 1,6 miljarder kronor för 2022 (drygt 1,2 miljarder kronor 2021), vilket är en ökning med 30 procent. Under 2022 besöktes koncernens anläggningar av 2,7 miljoner gäster, att jämföra med 1,9 miljoner gäster under 2021.

Ekonomiskt resultat och kommentarer per park
Gröna Lund

Gröna Lund fortsatte med affärsmodellen att dela in dagen i två olika pass, med en begränsad kapacitet och en förhöjd gästupplevelse. Gröna Lund kunde under året återuppta sin konsertsatsning med flertalet stora akter på scen såsom Zara Larsson, Greta Van Fleet och Dua Lipa. Halloween blev återigen en succé och under december var det premiär för den nya tematiserade säsongen Winter Wonderland, som sträckte sig in i januari 2023. Med vinteröppna attraktioner, en tillfällig pulkabacke och radiobilar på is, i kombination med ett tematiserat mat- och spelutbud kunde Gröna Lund nu erbjuda sina gäster något de aldrig upplevt tidigare. Under 2022 fastställde Mark- och miljööverdomstolen Stockholms stads detaljplan avseende kvarteret Skeppsholmsviken, parkeringen vid Gröna Lund. Den här domen går inte att överklaga, vilket innebär att den över sex år långa rättsprocessen nu är över varpå projekteringen av det nya tivoliområdet på parkeringen har påbörjats.

Antalet gäster uppgick till 1 290 950 stycken (810 432). Omsättningen uppgick totalt till 729,2 miljoner kronor (537,3), vilket är en ökning med 36 procent mot föregående år. Rörelseresultatet uppgick till –8,4 miljoner kronor (87,2), motsvarade en rörelsemarginal på –1 procent (16). Det lägre resultatet under 2022 är främst en effekt av ett utökat fastighetsunderhåll samt uppstarts- och etableringskostnader för Winter Wonderland.

Kolmården och Vildmarkshotellet

Kolmården gjorde ett mycket bra år med besöksrekord i parken och hög beläggning på Vildmarkshotellet. Till säsongen 2022 utvidgades det tematiserade området Bamses Värld och det var även premiär för en ny Bamseförställning. Kolmården investerade framför allt i en utbyggnad av det tematiserade området Bamses Värld. Det nya området innehåller förutom nya spel-, mat- och butiksenheter även en ny åkattraktion, Skalmans Flygskola.

Antalet gäster uppgick till 760 138 stycken (606 545), vilket är en ökning med 25 procent mot föregående år. Vildmarkshotellet sålde 42 299 hotellrum (29 743). Omsättningen uppgick totalt till 555,6 miljoner kronor (421,2) vilket är en ökning med 32 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 41,9 miljoner kronor (16,2), motsvarade en rörelsemarginal på 8 procent (4).

Skara Sommarland

Skara Sommarland gjorde en mycket bra säsong, med förhållandevis bra väder och mycket god beläggning på campingen. Den 1 mars 2022 tillträdde Christine Karmfalk tjänsten som vd för Skara Sommarland. Hon är sedan tidigare även vd för Kolmården. Skara Sommarland investerade i säkerhets- och fastighetsrelaterat underhåll.

Antalet gäster uppgick till 276 223 stycken (230 327). Omsättningen uppgick totalt till 132,6 miljoner kronor (130,5), vilket är en ökning med 2 procent mot föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 22,7 miljoner kronor (32,6), motsvarade en rörelsemarginal på 17 procent (25 procent).

Furuvik

När parken väl öppnade under maj månad kvarstod inga restriktioner varpå Furuvik för första gången sedan 2019 kunde bedriva verksamheten i normal omfattning, där konsertverksamheten återigen fick ett stort utrymme i parken. Flertalet välbesökta spelningar med till exempel Lars Winnerbäck, Brad Paisley och Tomas Ledin i kombination med satsningen på Pelle Svanslös och en utökad Halloween-satsning, gjorde att parken satte ett nytt besöksrekord. Furuvik investerade i ett nytt djurhägn samt en ny barnföreställning med Pelle Svanslös. Under 2022 påbörjade även Furuvik bygget av den nya berg och dalbanan Lightning från tillverkaren Vekoma, som har premiär under 2023. Under december skedde en allvarlig incident i Furuvik då fyra schimpanser tragiskt fick avlivas i samband med en rymning.

Antalet gäster uppgick till 377 402 stycken (215 236). Omsättningen uppgick totalt till 201,5 miljoner kronor (141,4) vilket är en ökning med 43 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 30,1 miljoner kronor (24,6), motsvarade en rörelsemarginal på 15 procent (17).