Under 2022 startades Form Design Center, ett samarbete mellan Region Västerbotten och Region Norrbotten för att öka attraktions- och konkurrenskraften genom form, design, konsthantverk och arkitektur. Nu ändras namnet till Arctic Design Center. ”Med nystarten väljer vi ett namn som även öppnar internationella möjligheter”, säger Carola Fallgren på Region Västerbotten, tillträdande projektledare.

Arctic Design Center ska verka för att synliggöra vad som är viktigt att arbeta med under den gröna samhällsomvandlingen i norr. Målgrupper är bland annat offentlig sektor, näringsliv, akademi, medborgare och turister.

”Projektet handlar om hur arkitektur, form och design kan bidra till ett mer hållbart och jämlikt samhälle där människor trivs att leva och verka. Norra Sverige är redan en förebild i grön omställning och inte minst social hållbarhet. Att vi leder den utvecklingen kan vara viktigt för att folk ska välja att flytta hit och stanna kvar”, säger Jonas Lundström, chef för näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten.

Bakgrunden till projektet är ett riksdagsbeslut från 2018, den så kallade politiken för gestaltad livsmiljö, med målet: ”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.” Hösten 2020 kom även EU med initiativet New European Bauhaus, som är ett initiativ som lyfter fram betydelsen av estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen av samhället.

Arctic Design Center är placerat i Skellefteå men event kommer ske över de norra regionernas områden.

”Projektgruppen i norr ser fram emot en spännande fortsättning och massor av viktiga framsteg under projekttidens tre år, efter det är målet att ha en etablerad nod och mötesplats”, säger Viktoria Wistemar, samordnare för projektet på Region Västerbotten.

Projektet drivs av Region Västerbotten i samverkan med Region Norrbotten, SVID (Stiftelsen svensk industridesign), Skellefteå kommun och medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.