Arbetet med att bygga en ny galoppbana i Skåne ligger fast. På lördagen gav Svensk Galopps fullmäktige styrelsen i uppdrag att fullfölja och slutföra den redan påbörjade projekteringen av en komplett tävlings- och tränings­anläggning för galopphästar i Bara.

Utfallet av lördagens extrastämma är en uppföljning och bekräftelse av det fullmäktigebeslut som togs i slutet av juli 2022 om att en ny galoppanläggning ska uppföras strax söder om Bara, i Svedala kommun. Förutsättningarna för projektet är att Svensk Galopp ingår avtal med ett eller flera bolag som sedan projekterar, bygger och slutligen hyr ut anläggningen inom givna ekonomiska ramar.

För att genomföra uppdraget kommer Svensk Galopps styrelse inom kort inrätta en projektgrupp med bred förankring i galoppsporten. Enligt projektplanen ska dessutom relevanta referens- och arbetsgrupper bildas.

Den nya banan förväntas vara klar före utgången av 2026.