Det europeiska universitetsinitiativet Stars EU har fått sin ansökan om att bli ett nytt Europauniversitet beviljad av Europeiska unionen. Anslaget från EU omfattar totalt 12,4 miljoner Euro (cirka 146 miljoner kronor).

Högskolan Väst är ett av nio lärosäten i Stars European University Alliance (eller Stars EU). Lärosätena kommer från alla delar av Europa, har samma värderingar och vill alla bidra till en hållbar framtid för Europa och världen. Genom att dela med sig av sina kunskaper och styrkor ger Stars EU människor och samhälle möjlighet att lära och växa.

Stars EU får nu verktygen att implementera sin långsiktiga vision för att skapa strukturell samhällspåverkan på lokal, regional och internationell skala. Alliansens övergripande mål är att påskynda regional omställning mot en mer hållbar framtid.

”Alla medlemmar i Stars-alliansen är villiga att lära av varandra för att förbättra kvaliteten på sin utbildning och forskning, samt tillsammans hjälpa till att stärka Europa. Dessutom kommer finansieringen att föra oss längre i våra ambitioner att tillsammans med omvärlden tackla samhällsutmaningar. Det är en stor dag för alliansen, men en ännu större dag för våra studenter, partners och Europa som helhet”, säger Dick Pouwels, rektor vid Hanze University of Applied Sciences i Nederländerna, som är alliansens koordinerande lärosäte.

Ställer om regioner och stärker människor

Sedan starten 2019 har Stars-alliansen byggt ett framgångsrikt samarbete mellan sina partners som har resulterat i nya samarbetsstrukturer, innovativa verktyg och utbildningsprogram.

Alliansen har samlat forskare från olika discipliner och universitet inom tematiska intressegrupper. Men Stars EU är ingen sluten allians. Externa intressenter har också bjudits in, bland annat till en Regional Transition Accelerator som ska hjälpa regioner att påskynda övergången till ett mer digitalt och hållbart samhälle.

Medlemmarna i Stars EU är regionalt förankrade lärosäten som har åtagit sig att arbeta med lokala och regionala partners för att bidra till positiv förändring. Alla medlemmar delar viljan att bygga lärosäten utan murar mot omvärlden och därmed skapa större samhällspåverkan för sin utbildning och forskning.

”Att vi fått ansökan beviljad skapar stora möjligheter för Högskolan Väst och vår region. Alla lärosäten inom Stars EU har en samsyn kring hur vi kan arbeta för att utveckla våra regioner hållbart och utifrån deras behov och förutsättningar. Samtidigt är vi öppna och inkluderande och redo att lära av varandra och omvärlden i ömsesidig samverkan. Vårt arbete inom alliansen kommer att ha en stor påverkan på allt vi gör inom utbildning, forskning och olika former av samverkan. Att vi nu blir ett Europauniversitet gör oss också bättre rustade i vårt gemensamma arbete för demokrati, mångfald och inkludering”, säger Jan Theliander, tillförordnad rektor på Högskolan Väst.

Vad är ett Europauniversitet?

Europeiska kommissionen godkände sju nya allianser i den senaste utlysningen (Erasmus + European Universities Call 2023), som kompletterar de som finansierats i tidigare utlysningar. Efter denna utlysning finns det totalt femtio Europauniversitet inom EU.

Målet med satsningen på Europauniversitet, eller European Universities Initiative, är att stärka europeiska värderingar och identitet samt öka kvaliteten och konkurrenskraften i den europeiska högre utbildningen.

Partner inom Stars EU