Över hundra delegater från hela världen möttes i Trollhättan när Högskolan Väst var värd för den högt ansedda forskningskonferensen WACE International Research Symposium. Keynotes blandades med seminarier och workshops när ledande forskare inom arbetsintegrerat lärande (AIL) samlades för att prata om AIL som katalysator för att nå det hållbara kunskapssamhället.

World Council and Assembly on Cooperative Education (WACE) är en internationell organisation som både arbetar för att utveckla och stärka kooperativa och arbetsintegrerade utbildningsprogram inom akademin och industrin, men även samordnar forskning inom AIL. Högskolan Väst har rollen som det europeiska regionkontoret för WACE.

”WACE har anordnat konferenser kring AIL sedan 1980-talet, men det internationella forskningssymposiet har funnits i ungefär tolv år. Jag hoppas att delegaterna har lärt sig mycket, träffat nya kollegor och att konferensen leder till nya forskningssatsningar”, säger Norah McRae, professor vid kanadensiska University of Waterloo, och en av två ordförande för WACE.

Att AIL vuxit till ett globalt forskningsfält blev tydligt under konferensens andra dag, som inleddes med en paneldiskussion om läget för AIL-forskningen runt om i världen. Panelen förmedlade en känsla av ett ”Förenta nationerna för AIL-forskningen” med inspel från forskare från Asien, Europa, Oceanien, Afrika och den amerikanska kontinenten.

Trots att det finns en del skillnader i tematiska prioriteringar så är det uppenbart att forskningen förenas kring AILs kärna: mänskligt lärande, hur lärande och arbetsliv ska berika varandra, samt hur akademin och omvärlden genom forskning och utbildning tillsammans kan ta sig an samhällsutmaningar.

”Presentationerna och workshoparna på WACE IRS visade upp ett brett utbud av AIL. Konferensen gav utmärkta möjligheter till både informella och formella diskussioner som kan leda till framtida utveckling av AIL både som forskningsfält och inom utbildning”, säger Kristina Areskoug Josefsson, professor i arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst.

Vad krävs för att AIL-forskningen ska fortsätta att växa och utvecklas? När panelen på scenen fick resonera kring framtiden för AIL-forskningen lyftes flera förslag. Forskningen behöver hitta en balans mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. AIL-forskningen behöver även bli ännu mer inriktad på tvärdisciplinärt samarbete i och med att AIL kan appliceras på de flesta sektorer, ämnen och yrkesområden.

Men även samverkan mellan akademi och aktörer utanför akademin var ett förbättringsområde. Det handlar inte bara om att forskarna behöver samarbeta med företag, kommuner och organisationer, utan det krävs en samverkan där dessa bjuds in till att skapa ny kunskap. När omvärlden blir samskapare blir forskningen bättre och mer användbar.

”Den forskning som bedrivs inom AIL är viktig för att belysa resultaten av det arbetsintegrerade lärandet runt om i samhället. Genom forskningen kan vi utveckla nya teoretiska modeller samt evidens och genom det utveckla ’good practice’”, säger Norah McRae.