Med en prissumma på 250 000 kronor är Håkan Mogrens pris Sveriges största pris för kliniskt verksamma läkare. I år gick priset till Ola Björgell, docent och överläkare i diagnostisk radiologi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Ola Björgell, vars specialistområde är ultraljudsundersökningar, inkluderande interventionell radiologi, belönas för sitt mångåriga arbete för ett stärkt fokus på patientbemötande och med att utbilda vårdpersonal i mänskliga rättigheter. Genom åren har han initierat ett stort antal nationella satsningar för att kompetensutveckla och utbilda många och stora yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Det handlar om kurser och kongresser som Framtidens specialistläkare, Senior i Centrum och Stora likarättsdagarna. Sammantaget lockar de evenemangen flera tusen personer till Skåne varje år.

”I höst genomför vi ytterligare fler grundutbildningar och fortbildningar samt initierar nya projekt. Det rullar på hela tiden.”

Ola Björgell utsågs år 2012 av Event in Skåne till Årets Eventskåning och Malmö stad har utsett honom till Malmöambassadör.

”Det betyder mycket för mig. Å ena sidan som en bekräftelse, å andra sidan som en dörröppnare till nya aktiviteter. När man får utmärkelser blir det också lättare att fortsätta. Event in Skåne har visat att de har haft stor betydelse för oss som är på golvet och ska göra verkstad. Dels genom att de alltid har stöttat mig och oss när vi har kommit med nya förslag och nya idéer. Dels har de aktivt hört av sig och frågat om det är något på gång och stimulerat våra tankar och idéer.”

Ola Björgell har arbetat med undervisning och utbildning samt kurs- och kongressverksamhet sedan han var en ung läkare.

”Jag välkomnades in i yrket från början, det var den kulturen som rådde på arbetsplatsen. Det fanns redan då en acceptans och en förståelse för vad mellanmänskliga möten betyder och vilken kraft de har. Det yttrade sig i form av att det var självklart att utbildning och fortbildning skulle prioriteras och med generöst tilldelad tid.”

Läkare, både unga och gamla, fick åka på vetenskapliga möten lokalt, nationellt och internationellt för att sedan ta hem den kunskapen till sin avdelning och därmed kunna vara längst fram och i vissa fall i absolut världsklass.

”Det kom folk från hela världen till oss för att lära sig. Som ett exempel kan jag säga att de kanske bästa delarna av mina vetenskapliga arbeten och bästa kontakterna, de främsta uppslagen har jag fått när jag varit på kongress och träffat nya kollegor runt om i världen och i Sverige.”

”Det kom folk från hela världen till oss för att lära sig”

I det vardagliga arbetet har Ola Björgell sedan kunnat förverkliga sina nya uppslag och kunskaper i både forskningen och den kliniska vardagen.

”Att delta i regionala, nationella och internationella kongresser är oslagbart bra. Det är i det nära mötet, tillsammans med andra människor, som det händer. Det går inte att få den dynamiken och det djupet genom en digital skärm när man sitter på ett litet eller stort möte. Det blir lätt ytligt, fyrkantigt och platt. Det kan uppfattas som effektivt just i stunden, men frågan är vad den typen av möten egentligen genererar på lång sikt?”

”Nyligen kom en deltagare fram till mig och sa ’Vad härligt det var när vi sågs i maj på er stora kongress. Jag minns fortfarande vårt vetenskapliga samtal vid fikat som det viktigaste mötet.’ Det fick oss att prata om ämnet, kongressen och just det som kanske var viktigast där, att vi såg varandra, att vi delade kunskap och så samlades vi i det här fallet kring en fika.”

”Kommer du ihåg något av dina digitala möten? Kan du associera till dem på samma sätt? ’Vad roligt! Vi sågs ju på det där digitala mötet för ett halvår sedan. Det finns nog inte en kotte som kan komma med ett sådant påstående, eller hur? Jag tycker det är ett bra exempel på skillnaden på vad som verkligen består och vad vi minns.”

Ola Björgell tror att det fysiska mötet stimulerar andra centra i hjärnan. Precis som att du minns tiden bättre när du ser på exempelvis en armbandsklocka än om du tittar på klockan i mobiltelefonen.

”Det digitala komihåget är mycket sämre än det som är jordnära och på riktigt. Att kombinera digitalt och fysiskt kan däremot vara riktigt bra. Till exempel så går det utmärkt att lära in vissa moment digitalt och sedan kan alla inblandade träffas fysiskt i ett fördjupande och uppföljande möte.”

”Region Skåne är en av Sveriges största arbetsgivare med en stor positiv kraft att ta vara på. Vi kan och ska vara en framåtdrivande samhällsaktör, en välfärdsaktör och en tydlig demokratiaktör. Vi kan vara en röst för stora delar av vår region och även nationellt. I en sådan miljö, där vi ligger i framkant, lockar vi till oss de absolut bästa medarbetarna och många fler. Vi skapar arbetsplatser där folk trivs och vill stanna kvar.”

”Vi gör möten där vi träffas, kunskapsöverför, får energi, hittar glädje, och finner nya samarbetspartner. Jag vill göra möten där vi skapar mersmak som gör att deltagarna längtar tillbaka redan innan de har åkt hem. Då blir vi alla vinnare, inte minst patienten som vid sin sida får välutbildade medarbetare som trivs på jobbet. Det är en förutsättning för en riktigt bra hälso- och sjukvård, där alla kan känna sig välkomna, oavsett vem man är. Ett gott arbetsklimat drar också till sig spetsforskning och därmed vetenskaplig briljans. Gott föder mer gott.”

”Jag minns fortfarande vårt vetenskapliga samtal vid fikat som det viktigaste mötet”

Ola Björgell och hans kollegor har tillsammans samlat mycket kunskap inom sina arbetsområden. Nästa steg är att bredda arbetet med likarätt och mänskliga rättigheter.

”Vi kan välkomna kollegor och medarbetare, lokalt och nationellt, till deltagande i våra arrangemang. På Stora Likarättsdagarna och Stora Likarättsgalan finns det plats för tusentals deltagare. En förutsättning är att det finns politisk acceptans, och på sikt mer tid och pengar. Jag tror det är en av de absolut bästa och klokaste investeringar som kan göras.”

”Här kan fortsatt support från Region Skånes eventverksamhet bli ytterst värdefullt framöver. Intresset för att lära sig mer om hur vi tar hand om varandra blir allt större, inte minst när det är turbulent i världen runtomkring oss. Flera gånger när vi har skapat nya kongresskoncept har Event in Skåne varit en betydande del i framgången och ett verkligt fint stöd.”

När Ola Björgell tittar fem år framåt i tiden ser han ett närmare samarbete med de närliggande universiteten i Lund och Malmö, Örestads-området samt med allt fler nationella aktörer.

”Vi är då en ytterst attraktiv arbetsplats som med stor vetenskaplig stringens ligger i nationell framkant med möten, event, kongresser, utbildningar och fortbildning för alla många yrkesgrupper.”

”Event in Skåne har alltid hjälpt oss i starten och dessutom visat fortsatt intresse under resans gång. Det är mycket betydelsefullt att någon ser det vi gör och stimulerar oss att hela tiden fortsätta framåt. Jag brukar säga att ’tänk nu inte på kongressen som att den bara är två, tre dagar’. Det finns ett före, under och efter. En kongress har ett eget liv och existerar på så sätt alltid. Till slut blir den så självklar att vi börjar förkorta namnet, till exempel från Framtidens specialistläkare till FSL.”

”Idag vet alla i målgruppen vad FSL är. Vi kan till och med visa, precis som exempelvis Stena Line, en liten bit av loggan så känner folk igen den. Det är coolt. Det visar att vi både kan och har skapat ett varumärke. Vi har byggt upp ett förtroende. Vi har attraherat en nationell publik till Skåne som är återkommande och så förvaltar vi och utvecklar det till fler och fler möten, event, och nya kongresser hela tiden.”

Ola Björgell säger att det gäller att trendspana samt hela tiden fylla på med nya, friska krafter. En kurs eller kongress är en färskvara, precis som en liter mjölk.

”Vi ska genom hela yrkeslivet ständigt påminna oss om den stora och goda kraft som finns i alla mellanmänskliga möten. Just där får vi energi och näring till att fortsätta utvecklas framåt.”