I somras samlades scouter från över 400 svenska scoutföreningar i Norra Åsum i sydvästra Kristianstad för att vara med i Jamboree 2022. Temat för lägret var ”Drömmen om en hållbar värld”.

Över 360 scouter från andra länder kom också till Norra Åsum, bland annat från Ukraina, USA, Tjeckien och Storbritannien. Totalt kom över 11 100 deltagare till jamboreen. Tillsammans med de internationella gästerna skapade Kristianstad kommunens näst största tätort med 11 000 scouter. På lägerområdet fanns en färdig infrastruktur med vatten och avlopp samt flera fasta byggnader som underlättade planeringen och genomförandet av jamboreen. Området delades in i byar där de olika scoutkårerna tältade under lägerveckan.

”Vi hade en fantastisk jamboree i Norra Åsum. Det är en perfekt plats för att skapa möten i både stora och små format, inte minst tack vare det fina stödet från Kristianstad kommun och Event in Skåne.”

Det säger Anna-Karin Hennig, generalsekreterare för Scouterna sedan i oktober förra året. Hon har lång erfarenhet från scoutrörelsen och näringslivet, och ska bidra till att organisationen förblir en av de snabbast växande i landet. Scouterna har idag över 76 000 medlemmar i 220 av landets 290 kommuner. Det är en riksorganisation för drygt ett tusen scoutkårer med aktiv verksamhet för barn och unga, från Gällivare i norr till Trelleborg i söder. Anna-Karin Hennig har jobbat med organisationsutveckling, ledarskap och entreprenörskap sedan mitten av 1990-talet. Scoutrörelsen har hon erfarenhet av sedan hon var barn.

”Det är ett mycket viktigt och väldigt roligt uppdrag. Jag är en problemlösare som har mitt hjärta i scoutrörelsen. Och min röda tråd, det som motiverar mig, är att få människor och verksamheter att växa.”

Scouternas vision är unga personer som förändrar världen. Med utgångspunkten i barns rättigheter ger Scouterna verktyg för att barn och unga ska utvecklas till sin fulla potential utifrån sina egna förutsättningar och bli bra förebilder.

”Jag kom själv med som åttaåring, och det var i Scouterna jag för första gången fick vara med om att sova borta, åka utomlands, testa kanot, klättra i berg och utveckla mitt ledarskap. Där fick jag vara mig själv. Jag fick verktygen, tryggheten och äventyret som jag nu tillsammans med kollegor och alla ideella krafter dels ska få fler att bli en del av, dels ska utveckla vidare.”

”Scouternas vision är unga personer som förändrar världen”

En förutsättning för att lyckas är trygga ledare med bra kunskaper. Därför finns Scouternas ledarutbildningar: Trygga möten som förebygger kränkningar och övergrepp. Anpassat ledarskap handlar om att anpassa sitt ledarskap för barn och unga med adhd eller autism. Därutöver finns Värdebaserat ledarskap, vilket är en utbildning som stärker unga i att låta sina värderingar ta en aktiv del i sitt ledarskap.

”Genom att fortsätta att utveckla Scouterna utifrån våra starka värderingar är jag säker på att vi kan fortsätta ge fler barn och unga möjlighet att få bli scouter.”

En nyligen genomförd Novus-undersökning visar att 97 procent av alla som är med i Scouterna känner sig trygga där, och 98 procent upplever att de kan vara sig själva.

”Nycklarna är att göra något meningsfullt tillsammans, att vara del av en gemenskap där du kan vara dig själv och personlig utveckling. Scouting handlar om att alla barn och unga ska få utvecklas till sin fulla potential, att bli sina bästa jag.”

Scoutrörelsen skapar förutsättningarna för det genom mötesplatserna, verktygen och möjligheterna att pröva på och försöka. En jamboree är ett utmärkt exempel på detta. Tillsammans med nya och gamla kompisar sover du borta kanske för första gången, lagar mat åt dig själv och dina kompisar, funderar på hur människor behöver bo om vattennivåerna höjs med en meter, sjunger från en scen för första gången, löser en klurig uppgift på tid och mycket annat.

”Jag tänker att ett bättre samhälle bygger på att vi som individer ser samhället som vi, inte som dom. I scoutrörelsen vill vi att våra barn och unga ska få uppleva att du är en del av någonting.”

För att komma dit, menar Anna-Karin Hennig, behöver du känna självförtroende och kanske framför allt ha en bra självkänsla. Vägen dit handlar till stor del handlar om att göra saker som gör en glad, att vara trygg i att testa och ibland misslyckas och att veta att vi tar hand om varandra. Att ta ansvar för sig själv och andra.

”De trender vi ser kommer framför allt från de samhällsutmaningar som påverkar oss alla: klimatomställningen, demokrati och respekt för att vi tycker olika.”

Anna-Karin Hennig konstaterar att det hänger mycket tätt samman med att kunna navigera bland all information, alla intryck, och utifrån fakta bilda sig en uppfattning och eventuellt ha en åsikt, och att vara okej med att någon annan person har en annan åsikt.

”Att på riktigt tycka och stå upp för att olika är bra och att vi behöver mångfald och olika perspektiv. Hur gör jag för att må bra, både i kropp och knopp? Just nu är det mycket fokus på friluftsliv, demokrati, självuppskattning och hållbarhet, jag tror att dessa områden håller i sig.”