Meetx, en av Sveriges professionella konferensarrangörer (PCO), har återigen vunnit upphandlingen för att leverera vetenskapliga konferenser och kongresser till Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Efter en konkurrensutsatt process har Meetx säkrat avtalet för att arrangera och koordinera KTHs vetenskapliga konferenser och kongresser till ett värde av cirka sex miljoner kronor. Avtalet träder i kraft omedelbart och har en initial giltighetsperiod på två år, med möjlighet till två förlängningar om vardera ett år. Meetx har även under åren 2019–2023 varit KTHs konferensarrangör.

KTH lämnar följande motivering i tilldelningsbeslutet för upphandlingen: ”Meetx har genom sitt anbud samt kompletterande inkomna handlingar visat att de har den kompetens och erfarenhet som KTH efterfrågat och förväntar sig av vinnande leverantör.”

”Vi är stolta över att återigen bli valda som KTHs partner för att skapa hållbara och effektiva vetenskapliga möten. Det är en ära att fortsätta stödja KTH i deras strävan att skapa en plattform för kunskapsutbyte och innovation inom den akademiska världen. Det finns med största sannolikhet många goda anledningar och argument varför vi återigen vinner avtalet, men vi tror att de främsta är att vi är en trygg samarbetspartner med påvisat framgångsrik miljö och hållbarhetsarbete som ligger helt i linje med KTHs hållbarhetsarbete och hållbarhetsmål”, säger Maja Törngren, Affärschef, Meetx.

Avtalet kommer att omfatta en rad konferenser och kongresser som spänner över olika vetenskapliga områden, där fokus ligger på att främja diskussioner, dela forskning och skapa möjligheter för nätverkande och samarbete.

Om Meetx
Meetx är en ledande aktör inom mötesindustrin, specialiserad på att arrangera vetenskapliga konferenser och kongresser för både nationella och internationella kunder. Meetx är idag även upphandlad konferens- och kongressarrangör för Jönköping University och Mittuniversitetet. De har även ett långt samarbete med och arrangerar kongresser för bland andra Svenska Rådet för Hjärt-Lungräddning (HLR-Rådet), Svenska Barnmorskeförbundet och Svenskt Demenscentrum.