Meetagain, ett välkänt namn inom den svenska marknaden som kongressarrangör (PCO) med ett legacytänk som sträcker sig över tre årtionden, har under de senaste sex månaderna genomfört en omvandlingsresa. Trots utmaningarna med pandemin har Meetagain visat motståndskraft och kreativitet, med målet att positionera sig som en innovatör inom den globala mötesindustrin.

Några höjdpunkter

Leda genom utmaningar  Genom att omvärdera strategier för att förbli i framkant av mötesindustrin har Caroline Knies, vd för Meetagain, skickligt styrt företaget genom utmaningarna som pandemin har medfört de senaste åren.

Global representation  Den globala mötesindustrin har uppmärksammat Meetagains framstående roll och inflytande. Caroline Knies tjänstgör nu stolt som kassör för World PCO Alliance (WPCOA). Vidare har den nya partnern Ellen Franck blivit invald som Next Gen Chair och medlem av IAPCO Council, vilket säkerställer Meetagains röst för att forma mötesindustrins utveckling.

Teknologiska framsteg  Genom sin representation i de globala organisationerna är Meetagain aktivt engagerad i diskussioner om framtidens teknik och på så sätt säkerställs att de tar del av branschtrender och kan hjälpa sina kunder mer effektivt.

Engagemang för hållbarhet  Avgörande för Meetagains filosofi är hängivenhet till initiativet ”genomförande och globalt partnerskap” i Agenda30. Med rötterna i Sverige betonar företaget vikten av hållbara relationer med tron att lokala insatser är avgörande för global omvandling. 

WTC2025-kongressen  Just nu förbereder sig Meetagain för att vara värd för sin mest betydande kongress hittills, WTC2025, som äger rum på Stockholmsmässan. Detta evenemang understryker företagets kapacitet och ambition, vilket indikerar den nivå av kunder och tjänster som Meetagain attraherar och betjänar.

Caroline Knies kommenterar: ”Denna omvandling är ett bevis på vårt teams engagemang och anpassningsförmåga. Vi navigerar inte bara genom utmaningar utan sätter också en standard för hur framtiden för mötesindustrin kan se ut.”