VisitBuddy, en digital partner som erbjuder flexibla och kostnadseffektiva lösningar för företag inom besöks­näringen, och Growisit, en ledande aktör inom rekrytering för besöksnäringen, inleder ett strategiskt samarbete. Samarbetet syftar till att stärka och stödja företag inom besöksnäringen genom att erbjuda skräddarsydda digitala lösningar och effektiva rekryteringar.

VisitBuddy har etablerat sig som en banbrytare inom den digitala transformeringen av besöksnäringen genom att erbjuda flexibla och kostnadseffektiva tjänster inom strategisk utveckling och digital avlastning. Med deras expertis inom digital strategi, hjälper VisitBuddy företag att öka sin synlighet, locka fler gäster och förbättra sin konkurrenskraft genom att erbjuda avlastning utan anställning. 

Genom samarbetet med Growisit, en erkänd specialist inom rekrytering för besöksnäringen, kommer VisitBuddy nu att kunna erbjuda en komplett lösning som täcker både digitala behov och personalrekrytering. Growisit har en djup förståelse för branschens krav och behov när det gäller rekrytering av kompetent personal inom hela branschen. Genom att kombinera VisitBuddys tekniska expertis med Growisits omfattande nätverk och erfarenhet inom rekrytering, kommer företag inom besöksnäringen att kunna dra nytta av en helhetslösning.  

”Vi delar samma ambition – att vara en del av lösningen när det kommer till att bekämpa utmaningarna kopplat till kompetensförsörjningen inom besöksnäringen. Medan Growisit inriktar sig mer på heltids- och fasta anställningar, fokuserar vi på VisitBuddy att erbjuda en flexibel och lättillgänglig lösning för de små- till medelstora företagen. Vi kompletterar varandra och ser fram emot det resultat som vi förhoppningsvis kan uppnå tillsammans” säger Johanna Stockman, grundare av VisitBuddy. 

Liknande tankar delas av Growisit ”Vårt partnerskap med Visitbuddy möjliggör en unik möjlighet att erbjuda våra kunder en komplett lösning som adresserar alla deras kompetensutmaningar”, säger Niclas Ingwall, vd, Growisit.