Detta banbrytande partnerskapsavtal innebär att ICCA erkänns som FNs turismpartner för affärsevenemang på alla FNs turismplattformar och initiativ. Detta samarbete lyfter också fram inflytandet och den transformativa potentialen hos industrin för möten och events samt sätter den på kartan som en viktig drivkraft för socioekonomiska framsteg över hela världen.

ICCA inser att det är absolut nödvändigt att stärka banden mellan de två organisationerna och har arbetat outtröttligt som organisation i många år med målet att skapa detta partnerskap för den centrala roll som möten och events spelar som drivkraft för ekonomisk tillväxt och legacyinitiativ över hela världen.

ICCA och UN Tourism tillför expertis, resurser och en önskan om ett viktigt samarbeta till detta spännande partnerskap. Genom att etablera närmare band, och få större tillgång till varandras professionella nätverk, kommer en ny och ett mer distinkt narrativ att skapas kring potentialen i ett större internationellt samarbete.

“Samarbetet med UN Tourism har länge varit en strategi för ICCA. Det här är goda nyheter inte bara för våra medlemmar utan för hela den internationella mötes- och eventindustrin. Vi vet hur nära sammankopplade affärsevenemang och turism är, men det här formella partnerskapet ger oss privilegierad tillgång till varandras samhällen. Det finns många initiativ planerade, som vi kommer att dela med oss av i sinom tid, inklusive generalsekreterare Zurab Pololikashvili som öppnar vår 63:e ICCA-kongress i Abu Dhabi. Partnerskapsavtalet innebär också en närmare anpassning av våra industriledande program. Vi har mycket att dela med oss av och mycket att lära. Detta tillkännagivande markera början på något helt anmärkningsvärt”, säger ICCAs vd Senthil Gopinath.

“Partnerskapet mellan UN Tourism och ICCA är ett erkännande av den växande ekonomiska betydelsen av affärsevenemang inom turismen. ICCA har varit en uppskattad medlem i UN Tourism sedan 2004, och vårt samarbete har resulterat i flera gemensamma publikationer och initiativ med fokus på att främja mötesindustrin. Med detta nya partnerskap ser vi fram emot att forma en mer hållbar och motståndskraftig framtid för möten och eventindustrin”, säger FNs generalsekreterare för turism, Zurab Pololikashvili.

I en tid av internationell osäkerhet bekräftar ICCAs utnämning till UN Tourisms utvalda partner för att främja internationella möten den gemensamma tron på den förändrande potentialen i ett gränsöverskridande samarbete. Både ICCA och UN Tourism inbjuder branschintressenter, statliga organ och det bredare världssamfundet att följa med på en spännande resa … där affärer, fritid och utbildning kan skapa möjligheter, harmoni och hopp.