Luleå tekniska universitet och utvecklingsbolaget BD Pop har inlett ett samarbete med målet att skapa en virtuell studio där musiker kan producera musik utan geografiska begränsningar. ”Utvecklingen kommer att ske gränsöverskridande och platsoberoende mellan musik- och spelindustrin, akademin och näringslivsutvecklare”, säger Michael Nilsson, projektledare vid Luleå tekniska universitet. Projektet genomförs inom ramen för Let’s Create Music, ett branschöverskridande innovationsprojekt vid Luleå tekniska universitet.

”Vi ser behovet av en arena där kreatörer kan arbeta med musikskapande oberoende av geografisk plats,” säger Pär Soini, vd på BD Pop.

Projektet bygger på två förstudier som undersökt behoven och preciserat tekniska hinder. Ett önskemål som kom upp var en virtuell studio, något som projektet ska utveckla tillsammans med spelindustrin. Fördröjning är i dag ett stort problem vid digitala låtskrivarsessioner. Men med 5G-tekniken öppnas möjligheter för att flera musiker samtidigt ska kunna skapa musik med minimal fördröjning. En del av arbetet kommer därför att vara att genomföra teknikutvärderingar och tester i universitetets 5G-miljöer.

”Vi vill möjliggöra hållbart musikskapande och produktion oberoende av geografisk placering”, säger Annica Bray, projektledare vid Luleå tekniska universitet. ”Det innebär att behovet av att resa minskar och det gör det även lättare att samarbeta med musiker över hela världen.”

”Vi ska stärka företagande och bidra till innovationsbaserad verksamhet och hållbar tillväxtförmåga inom branschen. Vi kommer att skapa en plattform som ger en unik möjlighet för musikproduktion, trådlöst på distans”, fortsätter Annica Bray.

Medverkande i projektet är även Anna-Karin Gullberg, forskare och lektor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet och producenten och låtskrivaren David Lindgren Zacharias. Han ser stora möjligheter med projektet, som han menar kan locka både nationella och internationella samarbeten genom bland annat virtuella sammankomster och masterclasses.

Arbetet fokuserar på den kreativa processen där femte generationens mobiltelefoni möjliggör för musiker att verka på den plats där de är som mest kreativa, utan tekniska hinder. Universitetet står för den tekniska kompetensen och ett antal 5G-testmiljöer. BD Pop bidrar med sina kunskaper inom musikproduktion, skapande och sitt nätverk av låtskrivare.

Projektet finansieras med medel från Europeiska regionalutvecklingsfonden, Region Norrbotten, Luleå Business Region, Skellefteå kommun, Sparbanken Nord och ska avslutas i mars 2026. Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden.

Forskningen bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet, samt med regionala och nationella aktörer.

Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Universitetet har idag 1 815 anställda och 19 155 studenter.