Forskningen kring sjukdomarna Alzheimers och Parkinsons gör stora framsteg och snart finns det metoder för både tidig upptäckt och behandling. Från och med tisdagen den 28 mars samlades nästan 4 000 forskare världen över i Göteborg för att dela med sig av de senaste forskningsrönen om neurodegenerativa sjukdomar.

”Årets möte kommer att vara av stor betydelse, och det är en stor sak som händer här i Göteborg. Alla de ledande forskarna inom området kommer att närvara. Några av dem kommer troligen att vara kandidater till Nobelpriset”, säger Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet.

Den internationella AD/PD-konferensen om Alzheimers och Parkinsons sjukdomar och relaterade neurologiska sjukdomar öppnades av Hennes Majestät Drottning Silvia, som själv är en stark förespråkare för demensforskning.

Den prestigefyllda kongressen kommer till Sverige och Göteborg tack vare den världsledande forskning som bedrivs av den stora forskargruppen under ledning av Kaj Blennow och Henrik Zetterberg, båda professorer vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De utvecklar biomarkörer för Alzheimers och andra neurodegenerativa sjukdomar.

”Det är en spännande tid just nu. Ett nytt läkemedel mot Alzheimers har just godkänts i USA och utvärderas för närvarande av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Denna typ av läkemedel kommer att vara mest effektiva tidigt i sjukdomsprocessen. Det är därför bra att vi har tagit fram biomarkörer som kan upptäcka sjukdomen tidigt och möjliggöra behandling många år innan demensen har satt in från Alzheimers sjukdom”, säger Henrik Zetterberg.

Detektering kan göras med ett enkelt blodprov, en metod som forskarna på Sahlgrenska har varit med och utvecklat. Tidig upptäckt och behandling kommer att innebära en avsevärd förbättring för samhället i stort och framför allt för patienten.

”Stora och viktiga medicinska kongresser som AD/PD är betydelsefulla för Göteborg. De ökar kunskapen och kompetensen inom vården och gör det lättare att rekrytera internationella talanger till akademi och forskningsintensiva företag i vår region”, säger Peter Grönberg, vd för Göteborg & Co.

Runt 130 000–150 000 människor i Sverige lider av någon form av demens, där Alzheimers är den vanligaste. Som en passionerad förespråkare för humanitära ändamål har Hennes Majestät Drottningen orubbligt stött forskning och initiativ som syftar till att förbättra livet för dem som drabbats av neurologiska störningar. Hon grundade Silviahemmet 1996 – en ideell stiftelse för att sprida kunskap om kognitiva sjukdomar genom olika utbildningsinsatser.

AD/PD pågår från 28 mars till 1 april på Svenska Mässan i Göteborg.