Nyligen invigdes Parken, Helsingborgs center för innovation, en mötesplats för stad, näringsliv och akademi för att lösa framtidens utmaningar. Centret ska främja innovation och utveckling för hela staden. Helsingborgs stad har jobbat länge för att hitta nya sätt att möta framtidens behov och välfärdsutmaningar. Det handlar om att bygga en smart, hållbar och omtänksam stad.

”Som stad behöver vi vara där näringsliv och akademi rör sig och förenkla samverkan. Vi står inför komplexa utmaningar, som kräver att vi både driver egna initiativ för välfärdsinnovation och öppnar upp som testbädd. I båda fallen kräver innovationsarbetet samverkan med forskning och näringsliv och det ska vi använda den här platsen till”, säger Christian Orsing (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Parken ligger i Oceanhamnen och ska bli en plats där både nya samarbeten och konkreta innovativa lösningar tar form. I anslutning till centret finns resurser med kompetens inom exempelvis innovationsledning, forskning, tillväxt samt europeiska och nationella finansieringssystem.

”Att kroka arm med andra aktörer och aktivt skapa framtiden tillsammans är vägen framåt. Jag förväntar mig att vi genom denna satsning kommer att få fram initiativ som förbättrar välfärden och kan få till verklig förändring”, säger Jan Björklund (S), vice ordförande i kommunstyrelsen i Helsingborg.

Helsingborgs stad bjuder in till utveckling av värdeskapande lösningar

Innovationsdistrikt är ett relativt nytt fenomen som håller på etableras runt om i Europa. Oftast handlar det om geografiskt avgränsade områden där olika verksamheter samlas för att samarbeta kring värdeskapande lösningar. Med cirka 300 aktörer i området som i sin tur sysselsätter runt 5 500 personer är potentialen god.

”Staden är aktiv och bidrar till innovationssamverkan och tillväxt. Ett sätt vi gör det på är genom att agera testbädd för nya välfärdslösningar. För att säkerställa att Helsingborg är en plats för alla och där livskvaliteten är hög behöver staden samarbeta med civilsamhälle och näringsliv för att finna nya vägar. Vi behöver också ta hjälp av forskning för att klara klimatfrågan, och av teknikföretagen för att klara välfärden inom vården”, säger Lisa Olsson som är innovations- och transformationsdirektör i Helsingborgs stad samt ansvarig för Parken.

Sedan flera år tillbaka pågår olika innovationstest i Helsingborg. Just nu testas bland annat olika lösningar för mikromobilitet, analys av klimatpåverkan med hjälp av IoT i klassrum i skolor och en VR-lösning för att hantera konflikthantering inom LSS-vården.

I samband med invigningen av Parken skrev staden på en avsiktsförklaring tillsammans med Lunds universitet och spanska företaget e-Miles för en serie tester där ett 3D-printat fordon är en del i ett transportsystem för både personer och gods. Under våren kommer det att genomföras olika tester med fokus på exempelvis Helsingborgs ambition att bli Europas mest hållbara och snabbrörliga logistiknav, men även ur perspektiv som rör stadens förvaltningar och aktörer från civilsamhället.