David Hofmann har utsetts till ny vd för Destination Eskilstuna AB (DEAB), efter att ha varit till­förordnad vd för DEAB sedan oktober 2022.

David Hofmann har varit vd för det kommunala bolaget Eskilstuna Logi­stik och Etablering (ELE) sedan 2016. Bolaget har rönt stora framgångar och prisats för sitt arbete som inne­fattat ett stort antal etableringar i Eskilstuna Logistik­park och Svista industri­område. Etableringar som sammanlagt förväntas generera över 4 000 nya arbets­tillfällen i Eskilstuna.

”Genom sin drivkraft, sin förmåga att etablera nät­verk och att till­sammans med med­arbetare spänna bågen och nå högt ställda mål har David visat att han kan uppnå starka resul­tat på lång sikt. Jag är övertygad om att Davids erfaren­heter från ELE kommer att vara till nytta när han till­sammans med med­arbet­arna i DEAB bygger vidare och utvecklar bolaget till nästa nivå”, säger Bertil Andersson, styrelse­ordförande Destination Eskilstuna AB.

”David har rätt egen­skaper och erfaren­heter för att leda bolaget. Han har dessutom goda erfaren­heter och kunskap om styrelse­arbete och hur kommun­koncernen i Eskilstuna leds. David har på kort tid vunnit styrelsens och med­arbetarnas för­troende, och vi ser också att det finns flera goda verk­sam­hets­synergier mellan ELE och DEAB”, säger Tommy Malm, vd Eskil­stuna Kommun­företag.

David Hofmann till­träder rollen som vd för Destination Eskilstuna från och med 8 maj, och kommer även fort­sätt­nings­vis att arbeta som vd för Eskilstuna Logistik och Etablering.

”Jag vill tacka för detta för­troende och jag är fantastiskt motiverad och laddad för att till­sammans med det härligt engagerade teamet fortsätta att utveckla det mycket väl­skötta bolaget”, säger David Hofmann.