Det blir Sture­plans­gruppen som ska driva verksamheten i Dicksonska Palatset intill Avenyn i Göteborg när dörrarna öppnas för besökare nästa år. ”Det är en etablerad aktör som både har erfarenhet av att bedriva verksamhet i liknande hus och har spännande visioner för utvecklingen”, säger Anette Persson, affärs­utvecklare på Higab.

I dagarna har Higab skrivit avtal med aktörer inom Sture­plans­gruppen som ska driva restaurang-, fest- och event­verksamhet i det nyreno­verade Dicksonska Palatset. Sture­plans­gruppen står bland annat tillsammans med Gustav Trägårdh bakom nyöppnade Gurras i Västra Nordstan som snabbt etablerat sig som en populär inner­stads­restaurang, vilket är en kontrast till de välbevarade parad­våningarna i Oscar Dicksons bygge från 1862.

”Dicksonska Palatset har många likheter med Berns Salonger och Gamla Riksarkivet som vi driver i Stockholm. Vi är väldigt tacksamma för möjlig­heten att utveckla verksam­het i en av Sveriges vackraste fastig­heter”, säger Vimal Kovac, vd på Stur­eplans­gruppen.

Upprustningen av Dicksonska Palatset inleddes 2022 och omfattar bland annat renovering av fasader, fönster och tak. De ursprung­liga glas­partierna och glas­taket på orangeriet mot Södra Vägen återskapas och de välbevarade parad­våningarna renoveras varsamt av konserva­torer. Även inner­gården och trädgården ses över för att ge möjlighet till uteservering, bland annat kommer ett tidstypiskt gjutjärns­staket att sättas upp. Nästa vår är det färdigt och efter sommaren 2024 ska palatset stå redo för besökare.

”Vi har haft dialog med flera intressenter men det är många pussel­bitar som ska stämma. Att bedriva verksamhet på en sådan här plats kräver både erfaren­het, tyngd och framför allt ett genuint intresse för huset och miljön. Vi ville ha in en aktör med kreativa idéer som till­för något nytt sam­tidigt som all verk­samhet måste bedrivas med respekt för husets egen karaktär och förut­sättningar. Det är viktigt att det känns rätt för båda parter”, säger Anette Persson.

Planen för huset är restaurang, barer, möten och event. Men historien kommer att vara närvarande på flera sätt säger Vimal Kovac.

”Vi tror att det finns ett stort intresse hos göteborgarna och andra som besöker staden för Dicksonska Palatsets historia. Vi kommer därför genomföra visningar och även på andra sätt låta historien finnas närvarande. Vi vill behålla känslan i huset men samtidigt sänka trösk­larna så att palatset blir en självklar destination.”

På entrévåningen blir det förutom restaurang två barer i det återskapade orangeriet och det som från början var familjen Dicksons bibliotek. På parad­våningen på plan två blir det plats för större möten, event och säsongs­bundna erbjudanden som julbord. I källar­våningen öppnar även en vinbar och ett lite mer udda inslag i form av en schack­klubb.

”Vi vill inte bara bjuda på det förväntade. Besökarna kan se fram emot fler över­rask­ningar när vi öppnar Dicksonska Palatset”, säger Vimal Kovac.