Nordens ledande kongress och utställning kring ehälsa och framtidens vård och omsorg inleds med öppningstal måndagen den 22 maj på Svenska Mässan i Göteborg. Medverkar som huvudtalare gör bland andra socialminister Jacob Forssmed och Tom Lawry som är en internationellt erkänd författare och expert inom AI och maskininlärning kopplat till vårdsektorn. Under fyra dagar erbjuds drygt 300 programpunkter, 180 timmars konferens och 20 fördjupande workshops.

Under mässdagarna den 23–25 maj möts representanter från kommuner, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademin och industrin för inspiration, nätverkande, kompetensutveckling och för att byta erfarenheter. Tisdagen den 23 maj medverkar sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson som huvudtalare vid den officiella invigningen av Vitalis. Samma dag hålls AI-spåret och här diskuteras människans roll, etik och regelverk i den snabba utvecklingen. Huvudtalare är en människoliknande avatar som håller föredraget What does AI think about the advancement of AI in health care? Lyssna kan de besökare göra som har köpt en biljett till föreläsningen. Bakom framträdandet ligger en kombination av AI-tekniker. Syftet med föreläsningen vill visa vad artificiell intelligens kan bidra med inom diagnostik, behandling och beslutsstöd.

Hans Almvide, konferensansvarig för Vitalis, lyfter fram omvårdnadsinformatik som är ett helt nytt mötesspår. ”Det vänder sig direkt till sjuksköterskor som har en nyckelroll när det gäller utveckling, anpassning och införande av digitala stöd.” Ett annat spår är European Health Data Space (EHDS) som knyter an till den accelererande och gränslösa delningen av hälsodata. Enligt Hans Almvide är det första gången som EU tar initiativ till att samordna datahanteringen inom hälso- och sjukvården. Dels vill man göra det lättare som patient och medborgare att röra sig runt om i Europa, dels vill man förenkla och effektivisera vårdpersonalens arbete.

Insamlade data kan även användas av vårdgivare för att se trender i en sjukdom, både på individ- och gruppnivå. Sekundärt kan de utgöra underlag för forskning och för politiska beslut. Pandemin är ett typexempel.

”Ämnet är högaktuellt, inte minst mot bakgrund av det svenska ordförandeskapet för EU första halvåret i år”, säger Hans Almvide. Intresset för årets Vitalis-möte är större än någonsin.

”I början av mars hade vi cirka 30 procent fler anmälningar jämfört med förra året. Vi vet att många anmäler sig sent så tendensen är väldigt glädjande, säger Maria Sterner, affärsansvarig för Vitalis på Svenska Mässan.

Större delen av kongressen finns också tillgänglig digitalt genom livesändningar och i form av ett föreläsningsarkiv under resten av året. ”Vi vet att många uppskattar den tjänsten. Men det kan förstås inte jämföras med att besöka Vitalis på plats. Här kan man skapa kontakter och bygga relationer som kan visa sig värdefulla längre fram, inte minst när man kommunicerar digitalt”, säger Maria Sterner. Parallellt med Vitalis genomförs MIE-kongressen vars tema i år är ”Caring is Sharing” som tar upp delningen av hälsodata över nationsgränser.