Sverige har enorm potential som idag inte har tagits till vara på. Tusentals människor saknar sysselsättning eller möjlighet att skaffa sig ett yrke. Samtidigt lider den svenska arbetsmarknaden av en kompetensbrist som kostar samhället miljarder. Tillgången till ny kompetens är helt avgörande för tillväxt och välfärd. Utbudet och variationer av yrken är i konstant förändring därför behövs en årlig mötesplats där sökande på ett enkelt och attraktivt sätt kan inspireras och motiveras till sin framtida yrkesutbildning.

Trots stigande arbetslöshet rapporterar arbetsgivarna att kompetensbrist är ett av de största hindren för dem att växa och enligt statistik som Svenskt Näringsliv tagit fram misslyckas vart femte rekryteringsförsök i dag. Om inget görs så beräknas Sverige år 2035 sakna 300 000 yrkesutbildade personer.

”Det är för få som väljer att läsa ett yrkesprogram eller en yrkesutbildning, trots att utbildningarna många gånger ger jobb direkt och möjlighet till en bra och inte sällan välavlönad karriär”, säger Olle Karstorp, regionchef för Stockholm och Gotland på Svenskt Näringsliv.

Som ett led i att lyfta yrkesutbildningar lanserar Stockholmsmässan nu mässan Yrke + Framtid med fullt fokus på utbildningar på yrkeshögskole- och komvuxnivå. Under två dagar på Stockholmsmässan i Älvsjö kommer 100 utställare från Yrkeshögskolan, Komvux, bransch och företag att samlas och gemensamt inspirera och guida blivande studenter till sin framtid.

”Det här är en mässa som verkligen möter ett högst påtagligt problem. Stockholmsmässan ägs av Stockholm stad och här har vi en möjlighet att genom vår verksamhet bidra till hela stadens framtida kompetensförsörjning”, säger Maria Andersson, projektledare på Stockholmsmässan för Yrke + Framtid.

Mässan riktar sig till alla som är intresserade av yrkesutbildningar, som har ett intresse som de vill utveckla och arbeta med, som vill byta yrkesbana, eller helt enkelt bara vill utöka sin kompetens inom sitt befintliga yrke. Bland utställarna finns yrkeshögskolor, yrkeskomvux, branschföreningar, folkhögskolor och studieförbund.

Yrkesutbildningsmässan Yrke + Framtid arrangeras 18–19 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö.