Vad ligger bakom spel­succéerna från Sverige och Skövde? Hur blir ett spel till och hur mycket tanke, planering, kunskap och slit krävs det? Det är frågor som Högskolan i Skövde, tillsammans med studenterna på dator­spels­utvecklings­programmen, ska försöka besvara under spel­konferensen Adjöss och tack för spelen, 31 maj och 1 juni. Konferensen är gratis och öppen för allmän­heten.

Onsdagen den 31 maj och torsdagen den 1 juni fylls Hus G på Högskolan i Skövde med datorspel. Det är där slut­konferensen för spel­student­ernas sista kurs, Spelprojekt 3, kommer att arrangeras, med spel­utställning och presentationer. Konferensen går under namnet Adjöss och tack för spelen, och markerar att första kullen studenter som studerat enligt den nya program­strukturen på spel­utbildningarna är klara med sin utbildning. Dator­spels­utbildningarna på Högskolan i Skövde firar 20-årsjubileum detta läsår och här studerar nu 650 personer dator­spels­utveckling både på grundnivå och avancerad nivå.

Spelbranschen har blivit en ny basindustri i Sverige och branschen behöver öka med minst 25 000 spel­utvecklare på tio år enligt bransch­organisationen Dataspels­branschen. Skövde är Sveriges näst största spel­utvecklar­kommun efter Stockholm och här finns ett väl utvecklat samarbete mellan akademi och närings­liv.

”Nu vill vi visa upp den akademiska spel­utbildningen. Vi vill berätta varför den finns, och vad studenterna kan efter tre års studier. Vi utvecklar de spelutvecklare vi vill ha i framtiden – spel­utvecklare som är kloka, analytiska, insikts­fulla och innovativa”, säger Ulf Wilhelmsson, biträdande professor i medier, estetik och berättande på Högskolan i Skövde och examinator för Spelprojekt 3.

Kursen Spelprojekt 3 är ett nygammalt inslag i dator­spels­programmen på Högskolan i Skövde. När utbildningarna startade 2002 fanns en sådan kurs, men den försvann efter några år. Med start 2020 ges utbildningarna enligt en ny program­struktur, där kursen Spelprojekt 3 åter finns med, och dessutom avslutar hela utbildningen. I kursen skapar studenterna under 10 veckor ett spel som ska vara uppvisnings­bart vid kursens avslut. De som vill har möjlighet att fortsätta utveckla spelet efter examen. Syftet med att lägga kursen sist i utbildningen är att ge så många som möjligt en bra grund att bygga vidare på om de vill starta företag med hjälp av Science Park Skövde, som studenterna inom kursen har möjlighet att samarbeta med.

”Konferensen är ett bra tillfälle för studenterna att visa spelen och testa dem mot en större allmänhet. Det är också ett festligt avslut både på terminen och studietiden”, säger Andreas Jonasson, adjunkt på Högskolan i Skövde och kursansvarig för Spelprojekt 3.

Konferensen är en del av utbildningen och innehåller en mängd intressanta inslag. Bland annat kommer varje student att presentera en del av spelet under 15 minuter, där de motiverar och resonerar kring sina val.

”Akademiska studier ger studenterna forsknings­baserad kunskap om hur spel och spelande fungerar mer på djupet, samt hur spel och spelkultur är viktiga delar i våra samhällen. De lär sig att använda veten­skapliga metoder och förhållnings­sätt för att förstå spel och spelande. Det kan vara viktigt senare arbetslivet för att kunna fatta välgrundade beslut i en spel­utvecklings­process”, säger Ulf Wilhelmsson.

Studierna på Högskolan ger välgrundad teoretisk kunskap och metod­kännedom om hur spel och spelande kan undersökas och utvärderas.

Konferensen kommer att ha 30 utställnings­platser. Flest utställare är från Spelprojekt 3, men även student­grupper från kursen Spelprojekt 2 medverkar. Enskilda arbeten och examens­arbeten kommer också att visas upp.