Luleå tekniska universitet är värd för Rymdforum 2023 den 5–8 mars i Kiruna, i samarbete med Institutet för rymdfysik (IRF), EISCAT Scientific Association, Swedish Space Corporation (SSC), Kiruna kommun och LTU Business. Besök sker bland annat på Esrange.

Huvudtemat för Rymdforum-konferensen är From Sweden to Space. Marknaden för rymduppskjutningstjänster förväntas ha en betydande tillväxt under de kommande åren. En viktig faktor är ökat intresse för satellit- och sonduppskjutningar. Utvecklingen och uppskjutningar av satelliter för otaliga funktioner som nationellt försvar, väderövervakning, daglig kommunikation och jordobservation har ökat avsevärt under årens lopp. Det har i sin tur ökat behovet av effektiva uppskjutningstjänster.

Esrange har nyligen invigt sin Spaceport, Europas första uppsändningsplats för satelliter och det är högaktuellt att diskutera vilka möjligheter Sverige har i sin nya roll som spaceport. Hur kan vi vara med och tillgodose det växande behovet av jordövervakning? Hur kan vi delta i utvecklingen för att exempelvis få exakt och integrerad information gällande klimatförändringar, mineralprospektering, markanvändningsplanering och resursförvaltning? Hur ser länkarna mellan akademi, institut och industri ut? Med bland annat det som grund läggs fokus på möjligheter, utmaningar och behov i diskussionerna under konferensen.

Läs mer och se programmet här.