Destinationer och beslutsfattare förenas för att utmana önsketänkande och bekväm konsensus på Imex Policy Forum.

Natasha Richards, chef för Advocacy & Industry Relations på Imex Group, förklarar hur den avgörande, ofta utmanande, dialogen mellan industrin och besluts­fattare är den viktigaste driv­kraften bakom att bibehålla sektorns relevans och framgång. Det är dessa kritiska samtal som är själva hjärtat av Imex Policy Forum. ”För att säkerställa framtida framgång för mötes. och event­industrin måste vi kartlägga en väg där vi kan överleva, utvecklas och för­hopp­nings­vis också frodas. För att göra detta måste vi börja föra obe­kväma samtal, inte bara med de vanliga miss­tänkta, våra industri­kollegor och kunder, utan med skeptiska besluts­fattare och med experter som kommer att utmana våra antaganden och vi måste sträcka oss långt för att hitta oväntade lösningar.”

Policyforumet äger rum tisdagen den 23 maj, den första dagen av Imex Frankfurt, och samlar besluts­fattare, destina­tions­represen­tanter, ledare för företagsevent, föreningar, organisationer och andra tänkare samt ledare för en halvdags intensiv, perspektiv­utmanande diskussion.

Över 30 globala destinationer har redan bekräftat sitt intresse för att delta i årets forum tillsammans med ett stort intresse från besluts­fattare. Dessa inkluderar represen­tanter på nationell, regional och stadsnivå från destina­tioner i Europa, Latinamerika, Asien och Stilla­havs­området och Afrika.

Forumet syftar till att skapa en färdplan som gynnar och förenar både besluts­fattare och bransch­ledare, för att hjälpa till att sätta agendan för framtida samtal på hög nivå och fördjupad forskning och att hjälpa till att bygga bättre partnerskap och förståelse för värdet, relevansen och effekten av affärs­händelser.

Dedikerade diskussioner för lokala och nationella beslutsfattare

Med tonvikt på aktiva diskussioner och input från alla, är policy­forumet värd för två parallella peer-to-peer-diskussions­grupper före det öppna forumet. Den ena är en workshop designad för lokala, kommunala och stads­politiska besluts­fattare, faciliterad av professor Greg Clark CBE, Global Urbanist och ledande rådgivare för städer och företag. Den andra sessionen samlar nationella ministrar och representanter för resor och turism och ekonomiska frågor för att diskutera den nationella agendan, under ledning av Martin Sirk, från Sirk Serendipity och Geneviève Leclerc, vd och koncernchef, #Meet4impact.

I det öppna forumet, som modereras av Jane Cunningham, chef för European Engagement for Desti­nations Inter­national, ses destinations­representanter och ledare för affärs­evenemang träffa beslutsfattare för interaktiva runda­bords­diskussioner. Dessa diskussioner kommer att bygga på innovativa fall­studier, forsknings­studier och white­papers, som för alla samman för att disku­tera olika syn­punkter och utmana perspektiv.

Natasha Richards fortsätter: ”Syftet med forumet är enkelt: att identifiera och skapa konsensus om de mest kritiska opinions­bildnings­frågorna. Vi upp­muntrar alla destina­tioner som deltar på Imex Frankfurt att bjuda in sin lokala, regionala eller nationella besluts­fattare till mässan. Det är avgörande att dessa samtal äger rum och att viktiga besluts­fattare upplever hela bredden och inflytandet på vår marknads­plats.”

Imex Policy Forum arrangeras i samarbete med City Destinations Alliance (City DNA), Inter­national Congress and Convention Association (ICCA), Inter­national Association of Convention Centers (AIPC), Meetings Mean Business Coalition, Destinations Inter­national, Iceberg och German Convention Bureau, under över­inseende av Joint Meetings Industry Council (JMIC) och Event Industry Council (EIC).