Lanseringen av Sweden Water Expo som en ny, regional, mötesplats för VA-sektorn i Mälardalen har skapat stort intresse i branschen. Det är i år 15 år sedan en branschsamlande VA-mässa senast arrangerades i Stockholm och behovet har visat sig vara starkt. Regionen står inför betydande framtidsinvesteringar i vatten- och avloppsnäten, vilka behöver gå hand i hand med kompetensutveckling och innovationer. Stockholm är landets största VA-marknad och med naturlig närhet till beslutsfattare och myndighetspersoner såväl regionalt som nationellt bedöms Sweden Water Expo bli en viktig mötesplats med stort kommersiellt genomslag.

Det nya datumet för premiären, 16–17 september 2026, skapar ett naturligt intervall med en branschsamlande VA-mässa på hösten varje år, i Stockholm respektive Göteborg. Mässflytten ger en tydlig struktur och möjliggör för fler branschaktörer och utställare att ansluta sig till satsningen.

”När vi presenterade nyheten om Sweden Water Expo strax före Nordbygg möttes vi av ett stort gensvar från såväl utställare som branschaktörer. Att behovet av den nya mötesplatsen är starkt råder det ingen tvekan om. Samtidigt som vi har fått många kreativa inspel till innehållet har också datumfrågan kommit att diskuteras. Flera branschaktörer har uttryckt ett önskemål om att flytta premiären av Sweden Water Expo till hösten 2026, för att på så sätt skapa en tydlig mässstruktur med en branschsamlande mötesplats på hösten i Stockholm respektive Göteborg. Att kunna fokusera på en mässa per år och dessutom vid en tidpunkt när många beställare lägger sina budgetar för nästkommande år öppnar upp för fler utställare och möjliggör samarbeten med nya branschaktörer. Därför känns det väldigt naturligt för oss att hörsamma branschens önskemål och flytta premiären av Sweden Water Expo till hösten 2026”, säger Magnus Eriksson, affärsområdeschef B2B på Stockholmsmässan.

”Vi på Stockholmsmässan har lång erfarenhet av branschmässor, inte minst av flera olika mässor som arrangeras varannan gång i landets två största städer. Upplägget gillas av väldigt många, eftersom det ger den bredaste marknadstäckningen och möjlighet att nå ut till nya målgrupper i ett betydligt större upptagningsområde. I Stockholm brukar vi till exempel ha extra många besökare från Norrland, som är en stor och viktig marknad. Vi är övertygade om att hela VA-branschen ser positivt på förändringen och ser fram emot att välkomna såväl utställare som besökare och partners till premiären i september 2026”, säger Magnus Eriksson.