Den 4–5 oktober samlas hela den svenska eliten inom innovationsområdet på Högskolan i Halmstad. Det är årskonferensen Innovation by Collaboration som arrangeras av Snitts – en ideell medlemsdriven organisation och kunskapsarena för aktörer i det akademinära innovationsstödsystemet. I år hålls konferensen för första gången utanför Stockholmsområdet.

Att ett möte av den här digniteten förläggs i Halmstad handlar i hög grad om samverkan i värvningsarbetet mellan den lokala värden och Halmstad Convention Bureau på Destination Halmstad. Flera lyckosamma faktorer sammanföll i samband med valet av Halmstad. Högskolan i Halmstad fyller 40 år i år och det är ett välkänt innovationsdrivande lärosäte. Att det dessutom finns ett upparbetat och nära samarbete med Halmstads kommun och Destination Halmstad var ytterligare en viktig förutsättning.

Staffan Enting, vd på HH Innovation AB, är lokal värd för Snitts möte på Högskolan i Halmstad och säger: ”Det här är utan tvekan den största spetskonferensen inom innovation. Hela Sveriges elit från svenska lärosäten samlas tillsammans med finansiärer och aktörer. Målet är att lära av varandra. Att dela med oss för att stärka Sverige ytterligare i rollen som ett innovationsland. Vi har både internationella och nationella föreläsare som inspiratörer, kreatörer och motivatorer.”

Möten handlar även i hög grad om ’mjukvara’ som samverkan, kringaktiviteter, lokala föreläsare, partnerskap och logistik. Staffan Enting vill inte att det ska vara ett möte i mängden: ”Vi har haft ett nära samarbete med Halmstad Convention Bureau på Destination Halmstad för att få ihop all ’mjukvara’. De kan sitt Halmstad och Halland och har den kunskap och det nätverk som behövs för att säkerställa att mötesplatsen skapar långsiktiga effekter. Nu ser vi fram emot att välkomna alla våra mötesdeltagare till Halmstad.”

25 miljoner i mötesintäkter

Möten berikar staden på många sätt. Både ekonomiskt och ur ett samhällsperspektiv. Destination Halmstad har därför värvning av förenings- och organisationsmöten som ett av sina affärsområden.

Intäkterna från vårens föreningskongresser i Halmstad, har under perioden mars 2023 till juni 2023 genererat 25 miljoner kronor till staden.* Första kvartalet 2024 presenteras siffrorna från hela mötesåret 2023.

”Möten spelar en avgörande roll för att stärka Halmstads platsvarumärke som en attraktiv mötesdestination,” säger Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Halmstads kommun. ”Därför sker det ett långsiktigt arbete med att värva föreningsmöten till Halmstad. Det gynnar kommunen genom ökade intäkter och gästnätter på hotellen under lågsäsong och ger en positiv inverkan på den lokala besöksnäringen. Men jag vill också lyfta vikten av de kunskapsutbyten och det nätverkande som möten bidrar till. När människor möts skapas det kreativa processer. Att ha en innovationsdrivande högskola som går i spetsen inom området är en fantastisk tillgång för alla oss i regionen.”

Statistiken är baserad på följande kriterier: Minst 50 deltagare. Minst en övernattning. Roterar mellan minst tre städer i olika län, alternativt tre länder. Arrangeras regelbundet (exempelvis varje, varannan, eller var fjärde år). Ej företagsmöten, mässor, evenemang, idrottstävlingar samt destinationsbundna möten. Källa: SNCVB, Swedish Network of Convention Bureaus.