Industridagen arrangeras i Göteborg den 23 september 2024. Sveriges beslutsfattare välkomnas för diskussion och inspiration om vad vi tillsammans behöver åstadkomma för att Sverige ska fortsätta vara en konkurrenskraftig, innovativ, och robust industrination.

De senaste åren har präglats av flera utmaningar, som på olika sätt påverkar industrins utveckling och framtid. Industrin har varit en stor tillgång för Sverige under turbulenta år. Betraktar vi utvecklingen sedan millennieskiftet så har Sveriges ekonomiska utveckling varit stark. Med starkare BNP-utveckling än USA, och i genomsnitt 1 procentenhets högre tillväxt per år jämfört med Eurozonen. 

Valet av plats för Industridagen är ingen slump. Var femte industrianställd finns i Västsverige, som idag är Sveriges motor för export och innovation. Regionen står för 34 procent av all svensk privat FoU, och är vida känt för tät samverkan kring hållbara lösningar.

”Det här är roligt och betydelsefullt. Göteborgsregionen har blivit ett robust, industriellt draglok för Sverige i den gröna omställningen. Sektorer som mobilitet, logistik och kemi har, tillsammans med life science och stadsutveckling, lagt grund för framväxten av en avancerad tech- och tjänstesektor som alla vi, och hela Sverige, kan dra stor nytta av framåt sett”, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Därför är det logiskt att Industrirådet denna gång arrangerar Industridagen ihop med Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Chalmers, och Västsvenska Handelskammaren. Det var tio år sedan Industridagen senast ägde rum i Göteborg. Då var flera ministrar på plats, med dåvarande statsminister Stefan Löfven (s) i spetsen.