Utbildningsprogrammet för 2023 har nu publicerats online.

”Vi är kallade att vara framtidens arkitekter, inte dess offer”

Arkitekten, författaren och filosofen R. Buckminster Fuller beskriver behovet av att proaktivt omfamna förändring, som snabbt håller på att bli en kärnkompetens i dagens affärsklimat.

Utbildningsprogrammet på Imex Frankfurt i maj är centrerat kring att hjälpa mötes- och eventplanerare att reagera snabbare och navigera sig igenom förändringar, både professionellt och personligt. Samtalsämnet för Imex 2023 är Human Nature, som ger vägledning för utbildning och aktiviteter på Imex Frankfurt, som äger rum 23–25 maj. Detta samtalsämne, som löper som en tråd genom hela mässan, hyllar det medfödda mänskliga behovet av att mötas ansikte mot ansikte och dess fördelar, från att driva tillväxt till att skapa livslånga och globala kontakter.

Resultatet är nya utbildningsspår som återspeglar hur människor nu bor och arbetar, där deltagare kan välja fritt mellan dessa spår för att passa deras kompetenskrav. Event Marketing är ett helt nytt upplägg, medan Technology and InnovationTrends and Research and Experience Design är beprövade banor som alltid efterfrågas. Ett nytt Business Practices-spår kommer att inkludera ständigt populära Event Planner Toolkit medan ett People and Planet-spår specifikt kommer att behandla jämställdhet, mångfald och integration (EDI), professionell och personlig utveckling, ledarskap, kultur och engagemang, hälsa samt hållbarhet.

Utbildningsprogrammet har skapats i en mängd olika format, med fler än 150 punkter totalt: från solopresentatörer till duos och paneler, workshops, co-labs och idésessioner, alla utformade för att känna igen och tjäna olika inlärningssätt. Påtagliga, praktiska takeaways står i centrum för att uppmuntra deltagare att omedelbart tillämpa det de har lärt sig på sina möten och events samma dag. Hela utbudet av talare och sessioner är nu live online och deltagare kan dyka in i den brokiga listan för att planera sin tid på mässan.

Specialistutbildningen inleder veckan

Dagen före Imex Frankfurt, måndagen den 22 maj, är tillägnad specifika köpargrupper från den globala eventbranschen.

  • När vi återvänder till liveevenemang är det dags för industrin att bara sluta prata om att göra evenemang mer hållbara och istället vidta omedelbara, praktiska åtgärder för att det ska ske direkt. Detta är den drivande principen bakom den inledande plenarsessionen på Association Focus, sponsrad av Messe Frankfurt. Association Focus, som levereras i samarbete med ICCA, AC Forum, AMC Institute, ASAE och ESAE, kommer att sammanföra experter och organisationer och föreningar inom industrins hållbarhetområde för att dela praktiska sätt att minska evenemangens koldioxidavtryck.
  • Seniora talare kommer från Meta, EY, Google, Microsoft och Salesforce och är bland de mest inflytelserika globala varumärkena som leder ett noggrant skräddarsytt, interaktivt program för planerare av företagsevenemang och seniora ledare. Hos Exclusively Corporate står framtiden för företagsevent, digitalt kontra live och metaverse på agendan. Bob Bejan från Microsoft och Charlotte Pedersen från Salesforce kommer att ställas huvud mot huvud i The Tale of two Titans – the evolution of event strategy and experience design. Moderator är Nicola Kastner som säger: ”Väldigt sällan har vi möjlighet att lära av två av världens största tekniska varumärken som har så radikalt olika inställning till sina evenemang.”
  • År efter år designas Imex Agency Directors Forum om för att möta de rådande affärsbehoven hos seniora byråproffs. Under 2023 kommer diskussion att fokusera på företagsledningsfrågor. Heta ämnen kommer att omfatta människor och talanghantering; successionsplanering; affärsdrivkrafter, trender och teknik, samt nya affärsstrategier, plus nya modeller för intäktsgenerering.
  • Nya samlokaliserade evenemang för 2023 inkluderar MICE Impact Academy, ett exklusivt utbildningsevenemang endast för inbjudningar för tyska planerare, och ELX (Event Leaders Exchange). ELXs tvååriga grupp av seniora eventledare från organisationer med över 3 000 anställda med över $3 miljarder i årliga intäkter kommer att träffas på mässan för första gången.
Gemenskap, körer och barn: nya rubriksessioner

Nya rubriker och sessioner innehåller en mångfaldigt utbud talare från hela världen som drar upp ridån för att dela det de har lärt sig av sina upplevelser och erfarenheter. Förvänta dig insikt, glädje och berättelser om stort mod. Vad har alla dessa världstalare gemensamt? De har alla fantastiska historier att dela med sig av.

Grundaren av Rock Your Business, Brian Allan, anpassade sina körsångsworkshops för att hjälpa ukrainska flyktingbarn över hela Polen. Till dags dato har han genomfört workshops för över tio tusen barn i syfte att samla in pengar för att öppna helgcenter runt om i Polen där dessa barn kan få musikterapi genom körer och musikworkshops.

Eszter Mattiassich-Aszody, head of global events på Siemens Healthineers, utforskar tillsammans med den globala krisledaren Thomas Lahnthaler ledarskap och livsläxor från barn. Genom att utnyttja Walt Disneys visdom, som sa att vår största naturresurs är våra barns sinnen, förklarar Eszter: ”Det är intressant att observera deras sinnens rena flexibilitet … det finns inga hinder.”

Carina Bauer, vd för Imex Group, sammanfattar: ”I det rådande klimatet har vi alla att göra med en ökad förändringstakt. Valet är hur vi ramar in de förändringar som möter oss när som helst. Vårt utbildningsprogram på Imex Frankfurt har utformats med stor detaljrikedom och omsorg för att vägleda människor och hjälpa dem att omfamna förändringar för att gynna deras liv, deras team och deras evenemang.”