Den 3–7 oktober kan destina­tions­proffs njuta av en extra­ordinär evene­mangs­vecka när City Desti­nations Alliance (CityDNA), Global Destina­tion Sustaina­bility Movement (GDS-Movement) och Visit València går samman för att erbjuda två evene­mang i rad, och att gemen­samt till­känna­ge och fira det nya hemmet för pres­tige­fyllda årliga GDS-Awards.

GDS Forum kommer att samla destina­tions­ledare och håll­bar­hets­mästare från hela världen. Denna okonven­tion­ella samman­komst är till för att diskutera strategier för håll­bar­het och påverkan samt bästa praxis, lära sig av GDS-Index­resor, och skapa nya till­väga­gångs­sätt och initiativ för bättre regenera­tiv destina­tions­hantering. Det kommer att följa ett nytt icke-konferens­format med fokus på peer-to-peer-lärande, samarbete och kreativitet.

GDS-Awards Ceremony kommer att föra samman de båda organisa­tionernas möten i ett under­hållande och inspi­rerande kvälls­firande för att upp­märk­samma vinnarna av det åttonde GDS-Awards. Den större platt­formen möjlig­gör större räck­vidd och erkännande för, och strävan kring, destina­tioner vars håll­bar­hets­bidrag nu har över­stigit pre-pandemiska nivåer i en global industri med ett växande ansvar att ”utgöra förändringen vi behöver se i världen”.

Konst- och veten­skaps­staden Valencia är en fantastisk värd för det första GDS Forum-evene­manget. Staden är djupt engagerad i hållbar turism, har bästa rapporteringspraxis, är den första del­tagande staden som beräknar och certifierar sitt kol­dioxid­avtryck för turismen, och är en lång­siktig medlem i GDS-Index förbunden till kontinuerlig för­bätt­ring. Staden är också den stolta mottagaren av European Green Capital Award 2024.

”Jag är glad över att förlänga vårt strategiska partnerskap med CityDNA”, säger Guy Bigwood, chief changemaker och vd för GDS-Movement. ”De är en av våra grundande partner, och det är ett naturligt och kraft­fullt nästa steg att föra samman våra evene­mang med målet att påskynda stads­förnyelse och innovation. Genom att förena våra ansträng­ning­ar minskar vi också miljö­påverkan från dessa evenemang och maximerar avkast­ningen på investeringen för deltagare, Valencia och sponsorer.”

”Vi är mycket glada över att föra våra gemen­samma evene­mang till Valencia”, säger Petra Stušek, ordförande för City Destinations Alliance. ”Det här nya partner­skapet uttrycker på ett vackert sätt våra gemensamma värderingar om ansvars­skyldighet och innovation, och Valencias status som vinnare av European Green Capital Award 2024 positionerar den perfekt som värd­stad. Det här är en chans att tillföra ny energi, nya format och idéer till vår industri samt komma på nya lösningar tillsammans.”