Lyssna till när Håll Nollans vd, Ulrika Dolietis, samtalar om säkerhetskultur inom byggbranschen tillsammans med AF-gruppen, Akademiska hus och Bravida under ett frukostseminarium på Byggmässan i Göteborg. 

Den 27 april arrangerar Håll Nollan frukostseminarium under Byggmässan i Göteborg, seminariet kommer att ges i samtalsform och kommer att handla om vad säkerhetskultur är för Håll Nollan samt de förutsättningar som behövs för att skapa den kultur Håll Nollan och dess medlemsorganisationer vill ha. Vi får även ta del av hur AF-gruppen, Akademiska hus och Bravida arbetar med säkerhetskultur och publiken kommer ges möjlighet att dela egna erfarenheter. 

”Vi ser mycket fram emot det här frukostseminariet där några representanter från våra medlemmar AF-gruppen, Akademiska hus och Bravida kommer dela med sig av deras syn på säkerhetskultur och konkreta exempel på vad de gör för att förbättra den inom sina organisationer”, säger Håll Nollans vd Ulrika Dolietis.

I vår fokuserar Håll Nollan mycket på säkerhetskultur och vad som definierar säkerhetskultur, ett arbete som pågått det senaste året och ska resultera i en definition samt beskrivning av de förutsättningar som bygger en god säkerhetskultur, som alla Håll Nollans medlemmar ställer sig bakom. 

”Allt som har med kultur att göra kan upplevas svårt och komplext i en värd där vi är vana att styra våra projekt med planer och processer. I både det här seminariet vår definition hoppas vi kunna lyfta ämnet säkerhetskultur ur ett sådant perspektiv att vi tillsammans ska kunna bena ut vad det handlar om för Håll Nollan och våra medlemmar. Genom att inkludera publiken under seminariet hoppas jag att alla känner sig inspirerade att göra något lite annorlunda för att förbättra branschens säkerhetskultur,” säger Ulrika Dolietis.

Samtalet kommer att fokusera på vad som skapar förutsättningar för en god säkerhetskultur och kommer bland annat att beröra vilken påverkan ledare har – hur ett synligt ledarskap bidrar till kulturen, vikten av att involvera hela kedjan inom byggprocessen, varför tydligt ägarskap är viktigt och hur Håll Nollans material kommer att stötta i säkerhetskulturarbetet.

Frukostseminariet hålls under Byggmässan den 27 april 07.30–09.00 på Prioritet Serneke Arena i Göteborg.

Anmäl dig till frukostseminariet här.

För mer information, kontakta Håll Nollan eller ansvariga för Byggmässan.

Om Håll Nollan
Visionen som delas av Håll Nollans medlemsorganisationer, aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen, är att alla på bygg- och anläggningsarbetsplatser ska komma hem oskadda efter varje arbetsdag. Initiativet startades 2017 av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen med ambitionen att engagera hela kedjan i ett byggprojekt. Genom att lära av varandra så kan vi förändra kulturer, ställa hårdare krav, utbilda och väcka opinion för noll olyckor inom branschen.