Var finns biblioteken i samhällets beredskap? Det är frågan som närmare 200 bibliotekschefer och medarbetare från hela Sverige samlas kring vid årets upplaga av Marskonferensen den 20–21 mars i Umeå. Under rubriken ”Ännu har vi biblioteken” lyfts frågor om både krisberedskap, krigsberedskap och demokratisk beredskap.

”Årets Marskonferens spänner över ett aktuellt och viktigt område. Bibliotek ska i sitt uppdrag verka för det demokratiska samhällets utveckling. Att vara beredda gör oss starkare att stå emot det som kan hota demokratin och det höjer kvaliteten på våra bibliotek”, säger Christer Edeholt, biblioteksutvecklare, Regionbibliotek Västerbotten. 

Några höjdpunkter från programmet

Barakat Ghebrehawariat ger en crashcourse i normkritik, antirasism och inkluderande kommunikation. En språkguide och inventering av den begreppsflora som idag omger den offentliga debatten om rasism, identitet och mångfald. Vad menas med vithetsnorm? Är “svart” ett dåligt ord? Varför är “färgad” en problematisk term? När ska vi prata om hudfärg?

Patrik Oksanen talar om det säkerhetspolitiska läget just nu och om informationspåverkan i “det sämsta läget sedan andra världskriget”.

Ola Nordebo leder ett panelsamtal om demokratisk beredskap. Om armslängds avstånd och politisk påverkan på biblioteksverksamhet.

Therese Henriksson läser ur en nyskriven novell på temat beredskap och bibliotek, specialskriven på uppdrag av Regionbiblioteken i Norr- och Västerbotten inom ramen för en gemensam satsning på bibliotek i beredskap. 

Konferensen bjuder även på samtal mellan chefer och representanter för myndigheter, bibliotek och försvarsmakten om motståndskraft, försvarsvilja och vikten av källkritik. Dessutom finns ett antal valbara punkter av mer praktisk och konkret karaktär på programmet, exempelvis om hur ett bibliotek kan börja arbeta med beredskap. Ytterligare perspektiv som lyfts är klimat, barnrätt och tillgänglighet.

Här finns hela programmet.