Efter ett tioårigt uppehåll blir Amsterdam ännu en gång skådeplats för Europas största medicinska kongress: European Society of Cardiology (ESC). På ESC Congress 2023 kommer kardiologer och forskare att slå sig samman med sina kollegor, vänner och kardiologihjältar för att skydda hjärtat och skapa kardiologins framtid. Under den 25–28 augusti är RAI Amsterdam den centrala mötesplatsen för cirka 23 000 på plats och flera tusen online.

ESC Congress 2023 är känd som det största mötet för läkare i Europa och den största konferensen som behandlar hjärt-kärlfrågor globalt. Årets fokus på ESC-kongressen kommer att vara hjärtsvikt. Många av de problem som kardiovaskulära proffs hanterar är antingen orsaken till eller komplikationerna från hjärtsvikt, inklusive kranskärlssjukdom, klaffproblem, stroke, arytmier och plötslig död. Hjärtsvikt är relevant för alla områden inom kardiologi och mer, inklusive fetma, diabetes och kronisk njursjukdom, vilket gör det till ett så relevant ämne för ESC.

Amsterdam-området är väl lämpat att stå värd för evenemanget och facilitera dess många deltagare. Många världsledande life science-företag och fyra världsledande forskningscentra ligger inom området. Dennis Speet, chef för Amsterdam Convention Bureau: ”Vi är stolta över att välkomna ESCs vetenskapsmän, läkare, sjuksköterskor och övriga yrkesverksamma inom alla kardiologiska områden. Dessa specialister bidrar till kunskapen i Amsterdam-metropolen och Nederländerna, i kampen med att övervinna framtidens utmaningar.”

RAI Amsterdam är redo att ta emot 23 000 kardiologer. Maurits van der Sluis, COO för RAI Amsterdam: ”Detta är en så viktig händelse för Life Sciences & Health-industrin, som förbinder så många yrkesverksamma som står inför den enorma utmaningen att ta itu med hjärt-kärlsjukdomar. Vi hoppas att de många kontakterna, korskopplingarna och informationsutbytet bryter ny mark för hela industrin. Alla ingredienser för en lyckad kardiologikongress är på plats. Vi är redo att få det att hända.”

Ledande forskare kommer att genomföra fler än 800 vetenskapliga sessioner, föreläsningar och seminarier om den senaste forskningen, och kliniska prövningar under ESC Congress 2023. De 3 752 abstracts som accepteras från 90 länder kommer att täcka över 100 kardiovaskulära frågor.