Linköpings universitet har utsetts till värd för en ny superdator: Arrhenius. Den blir en av världens snabbaste superdatorer och en resurs för forskare inom akademi, industri och offentlig sektor i hela Europa.

Ansvaret för Arrhenius landar på NAISS, organisationen för superdatorer och storskaliga beräkningar i Sverige, med säte vid LiU. ”Utvecklingen av beräkningskraft går i en rasande takt och kommer att innebära genombrott inom många olika forskningsområden. Att den nya europeiska superdatorn hamnar på LiU innebär betyder givetvis mycket för vår egen forskning men innebär också att vi på allvar tar plats på den europeiska arenan”, säger Matts Karlsson, vicerektor för forskning vid Linköpings universitet och den som ledde skrivargruppen för ansökan.

Arrhenius kommer att få en beräkningskapacitet på cirka 30 petaflops vilket skulle göra den till en av världens 20 snabbaste superdatorer och placera den i topp fem i Europa.

Det är the European High Performance Computing Joint Undertaking, EuroHPC JU, som har utsett LiU till värd för den nya superdatorn. Arrhenius kommer att ingå i ett nätverk av superdatorer inom Europa som är tillgängliga för europeiska forskare inom både akademi och industri.

Ansvaret för Arrhenius landar på NAISS, organisationen för superdatorer och storskaliga beräkningar i Sverige, med säte vid LiU. Jan-Erik Sundgren, ordförande i styrgruppen för NAISS: ”När vi nu har fått en ny nationell organisation på plats är tillskottet av Arrhenius en oerhört viktig pusselbit för att kunna förverkliga potentialen i NAISS och kunna bistå svenska och europeiska forskare med beräkningskraft i världsklass.”

Den nya superdatorn är döpt efter den svenska geologen och kemisten Carl Axel Arrhenius som upptäckte mineralet gadolinit. Han var också kollega med Jöns Jacob Berzelius, den svenska kemins fader, som har en annan superdator vid LiU uppkallad efter sig.

NAISS (National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden) är sedan årsskiftet en ny organisation för superdatorer med säte vid Linköpings universitet. Det är en centrumbildning som finansierats av Vetenskapsrådet. NAISS ersatte SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing). Läs mer här.

EuroHPC JU grundades 2018 för att möjliggöra en koordinering och samfinansiering inom EU för att säkerställa Europas plats som ledare inom superdatorer. Budgeten för EuroHPC JU under perioden 2021–2027 ligger på cirka 7 miljarder Euro. Läs mer här.