SNCVB är en ideell förening vars medlemmar är svenska Convention Bureaus. Syftet med föreningen är att Sveriges CBer har ett gemensamt forum där man tillsammans kan driva viktiga frågor för mötesindustrin. Föreningens medlemmar utbyter även kunskap och affärer med varandra. Det gemensamma arbetet inom föreningen ökar Sveriges och de enskilda destinationernas attraktivitet genom möten. Detta bidrar i sin tur till fler och bättre möten i Sverige. En viktig del i föreningens arbete är att öka medvetenheten om mötesindustrins betydelse hos beslutsfattare, opinionsbildare, myndigheter, lärosäten samt politiker, både lokalt, regionalt och nationellt.

Definitionen av en Convention Bureau är:

  • En CB är en icke vinstdrivande organisation som kostnadsfritt och neutralt stöttar den som vill arrangera ett möte i den region man är verksam i. Den kan till exempel vara en del av en tillväxtavdelning, näringslivsavdelning inom en kommun eller tillhöra ett destinationsbolag som ägs av näringslivet eller kommun. Oavsett tillhörighet jobbar alla utefter samma definition.
  • En CB arbetar för att finna, stimulera och stödja personer eller organisationer som kan och vill åta sig värdskapet för ett kommande möte eller event.
  • En CBs huvuduppgift är att utgöra en viktig partner för kommuner, regioner, universitet, högskolor samt andra organisationer och myndigheter i deras långsiktiga arbete med att utveckla sin verksamhet och destinationen som helhet.
SNCVB medlemmar 2021

Borås Convention Bureau
Eskilstuna Convention Bureau
East Sweden Convention Bureau
Gotland Convention Bureau
Gävle Convention Bureau
Göteborg Convention Bureau
Halmstad Convention Bureau
Helsingborg Convention & Event Bureau
Jönköping Convention Bureau
Kalmar Convention Bureau
Karlstad Convention Bureau
Luleå Convention Bureau
Lund Convention Bureau
Malmö Convention Bureau
Skellefteå Convention Bureau
Visit Stockholm
Sundsvall Convention Bureau
Trollhättan Convention Bureau
Umeå Convention Bureau
Uppsala Convention Bureau
Västerås Convention Bureau
Örebro Convention Bureau
Östersund Convention Bureau