Statistiken som presenteras är hämtad från SNCVBs interna databas över nationella kongresser som cirkulerar runt i Sverige. SNCVBs databas har funnits sedan 2011 och i databasen finns det mer än 800 roterande kongresser. Följande städer rapporterar in nationell statistik till databasen: Borås, Eskilstuna, Gävle, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Sundsvall, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Örebro och Östersund.

Här inkluderas också statistik från den internationella organisationen ICCAs databas över internationella kongresser som arrangerats i Sverige under 2020. Till denna databas rapporterar även Stockholm och Göteborg.

Statistiken är baserad på följande kongress-kriterier:

  • Minst 50 deltagare.
  • Minst en övernattning.
  • Roterar mellan minst tre städer i olika län, ­alternativt tre länder.
  • Arrangeras regelbundet (exempelvis varje, ­vartannat eller vart fjärde år).

Dessa kriterier gäller för både SNCVBs egen databas och för ICCAs databas.

En avgränsning har gjorts ifrån företagsmöten, mässor, ­evenemang, idrottstävlingar samt destinationsbundna möten.


Kongressekonomi

För att skapa en bättre bild av vad den nationella kongressdeltagaren genererar har SNCVB genomfört 21 mätningar på kongresser som arrangerats på olika destinationer i Sverige. Resultatet visar att en nationell kongressdeltagare spenderar cirka 3 500 kronor inklusive moms per övernattat dygn. Merparten av summan tillfaller lokala aktörer som mötes- och middagsanläggningar.

Det finns inte någon tillförlitlig statistik som visar på hur mycket en internationell kongressdeltagare spenderar. Därför använder SNCVB samma schablon för dem som för en nationell kongressdeltagare (3 500 kronor per övernattat dygn).


Internationella mötenAntal mötenAndel möten
Möten som skulle ha ägt rum 2020182 st100 %
Dessa 182 möten blev antingen …  
   Genomförda enligt plan7 st4 %
   Digitala/hybrida43 st24 %
   Uppskjutna97 st53 %
   Inställda35 st19 %
Nationella mötenAntal mötenAndel mötenAntal gästnätter1Värde2
Möten som skulle ha ägt rum 2020205 st100 %95 464 st334 124 000 kr
Dessa 205 möten blev antingen …
   Genomförda enligt plan23 st11 %5 762 st20 167 000 kr
   Digitala/hybrida55 st27 %20 623 st72 180 500 kr
   Uppskjutna94 st46 %59 277 st207 469 500 kr
   Inställda33 st16 %9 802 st34 307 000 kr
1 Formel: deltagare × nätter × 0,65   2 Formel: antal gästnätter × 3 500 kr