• Statistiken för år 2020 visar att runt hälften av de kongresser som skulle ha genomförts under fjolåret har flyttats fram till ett senare år.
  • Av de kongresser som genomfördes fysiskt skedde samtliga i början av året under perioden januari till mitten av mars, det vill säga innan regeringens införande av strängare riktlinjer.
  • Majoriteten av arrangörerna valde att flytta fram kongressen före digitala alternativ eller att helt ställa in.
  • Samtliga kongresser som antingen flyttats, genomförts digitalt eller ställts in var planerade från mitten av mars och året ut.
  • Statistiken visar inte att varken kongressens storlek eller ämne har haft betydelse för om kongressen flyttats fram, genomförts digitalt eller ställts in, utan det är en jämn fördelning hur man har hanterat detta.
  • SNCVB antar att det finns ett visst mörkertal i statistiken då föregående år innehöll 257 registrerade kongresser jämfört med 205 kongresser år 2020, och det trots att antalet rapporterande städer är oförändrat. Mörkertalet kan delvis förklaras av att rapporteringen av om- och avbokningar inte fungerat lika kontinuerligt som rapporteringen av genomförda kongresser under ett normalt år.
  • Konsekvensen av den stora andelen förflyttningar och inställda kongresser under år 2020 innebär som följd ett stort intäktstapp för de drabbade destinationerna, anläggningarna, hotellen och aktörerna inom mötesindustrin.

Statistikgruppen som inom SNCVB ansvarar för ­statistiken:

Lisa Wästbergresearch and sales
Uppsala Convention Bureau

Catarina Söderholm, projektledare
Västerås Convention Bureau

Zandra Lewerentz, projektledare
Gävle Convention Bureau