Enligt ICCA (International Congress & Convention Association) skulle det under 2020 ha ägt rum 182 internationella möten i Sverige. Av de som planerades genomfördes sju stycken, medan 97 flyttades framåt i tiden. Ytterligare 35 ställdes in och återstående 43 genomfördes antingen som digitala möten eller hybridmöten.

Det kan ses som en kraftig nedgång då det under 2019 arrangerades 237 internationella kongresser i Sverige vilket då placerade oss på fjortonde plats i världen. Men med tanke på att pandemin har slagit oerhört hårt mot hela mötes- och eventindustrin globalt är ändå ICCAs siffror något som visar att det framöver finns ett stort behov att genomföra kongresser, konferenser och events. Att många kongresser skjutits på framtiden kommer att innebära att det blir fler kongresser som kommer att genomföras några år framöver än vad vi tidigare har sett.

Sverige är en stark nation för kongresser, liksom hela Skandinavien har varit under många år. Under 2019 deltog 84 456 deltagare på internationella kongresser i Sverige. Enligt ICCA varar en internationell kongress i genomsnitt 3,39 dagar, vilket då uppskattningsvis genererade 186 907 gästnätter i Sverige under 2019.