I Halmstad pågår en strid om ett hotellbygge i stadens centrum. Trots att avtalen redan var påskrivna höjdes röster för en folkomröstning. Det blir en lokal folkomröstning, i Sverige är folkomröstningar alltid rådgivande, och i mitten av juni fattar kommunfullmäktige beslut om datum.

Men det som är spännande är att ingen enda av de som protesterar har sett hur den övriga världen utvecklas. De vet inte att mötes- och eventindustrin ökar i en rasande fart. De vet inte heller att det just nu byggs över 6 000 nya hotell i världen, inklusive i Sverige och i våra grannländer.

Självklart har pandemin ställt till det på alla marknader, och det är många personer som säger sig veta att Zoom, Teams och andra tekniska landvinningar tar över om inte alla möten så i vart fall väldigt många.

Vi har lyssnat på Hilton Hotels vd, Christopher Nassetta, som säger att troligtvis (inte ens han säger att han vet) kan så många möten som 25 procent föras över från personliga möten till digitala eller hybridmöten. Men ingen tittar på siffrorna som visar att antalet möten i världen fördubblas vart tionde år. Vi har statistik från International Congress and Convention Association (ICCA) och The Union of International Associations (UIA) som visar precis det.

Det är många saker som har förändrats, och en sak har kommit i ett allt tydligare fokus: Betydelsen av och den roll som möten och event spelar för att lösa komplexa frågor runt om i världen. Nu har vi levt i frånvaron av evenemang i över ett år, vilket ännu mer har framhävt vad mötes- och eventindustrin betyder för samhället.

Det är av största vikt att inse att mötes- och eventindustrin, eller business events som den kallas allt oftare globalt, är en metaindustri som stödjer och påverkar alla andra industrier. Covid-19 har gjort att vi måste göra saker väldigt annorlunda. Så nu fokuserar vi på varför vi samlas, varför evenemang behövs och hur mycket arbete som behöver göras.

Under det senaste året har vi dessutom insett en svaghet hos oss alla. Och det är det faktum att vi inte var beredda på de överraskningar pandemin ställde oss inför. Samtidigt har vi under det senaste året visat att vi är motståndskraftiga och att vi kan möta utmaningar. För vi har fler stimulerande uppgifter framför oss.

Pandemin har också givit oss en möjlighet att verkligen visa vad business events kan göra framöver nu när vi alla förstår kraften i det vi gör, och att vi löser de problem vi står inför och vad det verkligen betyder.

Besöksnäringsrådet, som regeringen har skapat, kan bli ett väsentligt verktyg också för mötes- och eventindustrin. Men då måste också industrin ta egna initiativ.

Swedish Network of Convention Bureaus, SNCVB, landets nätverk av convention bureauer, måste samla sig till att ta ett stort gemensamt steg framåt. Nu gäller det att positionera mötes- och eventindustrin som den kanske viktigaste motorn i hela Sveriges utveckling för framsynta städer, universitet, högskolor, forskning, innovationer, världsledande företag inom teknik, spelutveckling och övrig utbildning. Det här är världens bästa chans om bara viljan finns för att ta de betydande stegen framåt. Just do it!