I postpandemins tid möter vi en värld där gamla regler inte längre gäller och saker behöver ses på ett nytt sätt. Ett sådant sätt är att lära sig vad lateralt tänkande är. Det innebär att använda ett otraditionellt angreppssätt på en frågeställning som kan ge enkla och oväntade lösningar på svåra problem. Begreppet lateralt tänkande myntades av Edward de Bono i hans bok ”The Use of Lateral Thinking” redan 1967.

Jämfört med traditionell problemlösning, där man direkt tar tag i det beskrivna problemet, lägger man genom lateralt tänkande istället tid på att fundera på olika sätt att betrakta problemet. Först därefter ger man sig in i själva arbetet med att hitta lösningar. På engelska kallas icke-linjär problemlösning för obliquity, det vill säga att man når målet utan att sikta på det.

På latin säger man Speramus meliora, resurget cineribus som betyder ”Vi hoppas på bättre saker som reser sig ur askan”. Det är i vandringen bland pyrande ruiner som vi kan hitta pusselbitar till något nytt.

Men har vi verkligen genomgått ett sådan stor förändring att vi kan säga att vi reser oss ut askan? Det kan verkligen diskuteras. Att vi gör det ekonomiskt inom Business Events-industrin råder det ingen som helst tvekan om. Men kommer kongressdelen inom industrin att väsentligen förminskas också på några års sikt? Måste vi inte ha personliga möten mellan forskare och tänkare för att hålla uppe utvecklings- och innovationstakten?

All form av vetenskaplig och kulturell forskning på universiteten sysslar med fördjupning. Specialister sitter och gräver djupare och djupare. Men omvärldens förståelse ökar inte i samma takt som specialistkunskaperna. Vi behöver inte bara människor som gräver djupt. Vad vi framför allt saknar är människor som förbinder alla djupgrävare genom att bygga horisontella tunnlar. Det gör vi när vi ses på kongresser och event. Vi behöver varandra i det personliga mötet.

Det är därför, efter att ha arbetet i 40 år som journalist i den svenska och internationella mötes- och eventindustrin, som jag påstår att Event in Skåne var nummer ett i Sverige när det gäller utveckling av specialistsamarbeten, fördjupning och nätverksbyggande för evenemang och möten. Event in Skåne var en väldigt viktig brobyggarorganisation, med en bred och djup kompetens som måste tas tillvara oavsett vad som händer efter årsskiftet 2022/2023.

Rubriken på den här krönikan är hämtad från filmen ”Trollkarlen från Oz”, världens mest refererade film enligt forskare vid universitetet i italienska Turin. Vad som citeras är en replik. En tornado sveper med flickan Dorothy, spelad av Judy Garland, och hennes hund Toto från livet på en lantgård och för dem till det magiska landet Oz. I samma ögonblick övergår filmen från svartvitt till färg. Dorothy säger till sin hund: ”Toto, I have a feeling we are not in Kansas anymore.”

Varje gång spelplanen ändras radikalt, i allt från musik till kultur till politik och affärer, refereras det till att vi inte längre är i Kansas. Jag tror att vi inom den globala Business Events-industrin kan vara överens om att vi inte längre är i Kansas.