Yasemin Arhan Modéer är vd och huvudägare till Altitude Meetings med säte i Malmö. Hon är känd för att vara en strateg och praktiker i ett, hon får saker att hända. Hennes superkraft är att hon är proffs på att sammanföra olika delar av näringskedjor och skapa otippade konstellationer som leder till nya tankar, affärer och spännande samarbeten.

Yasemin Arhan Modéer arbetar också som moderator, processledare och projektledare med blick för de stora sambanden. Vad hände i hennes huvud när så många fysiska möten ställdes in?

”Vi ställde om snabbt. Vecka 11 förra året gjorde vi den första stora digitala konferensen för en kund. Det var cirka 100 personer runt om i Sverige som skulle ha träffats fysiskt. Vi hjälpte kunden att ställa om innehållet anpassat till ett digitalt format och producerade och sände det från våra studior i Malmö. Så istället för fysiska möten i våra fina mötesrum, gjorde vi om lokalerna till studior med full teknisk utrustning.”

Sedan dess har nästan 50 procent av Altitude Meetings uppdrag varit digitala möten. Kunder behöver hjälp med allt ifrån innehåll, tala-inför-kamera-coaching, en digital facilitator, vilket inte är samma sak som tekniker, till produktion. Dessutom val av rätt plattform och verktyg som Zoom, Teams, och sändningar via desamma eller via Hop In, Streamyard och Zoom.

”Det har varit en enorm utveckling på bara ett år. Zoom har gått från klarhet till klarhet och andra trubbiga verktyg som Teams, Meets, rent av Skype, har utvecklats för att bli mer anpassningsbart till behoven. Även plattformar som Hop In där man kan erbjuda mer interaktivitet har utvecklats liksom workshopverktyg som Miro, Mural och Jamboard. Det finns också en del spännande VR-möjligheter som kanske är mer roliga än att man verkligen använder dem fullt ut.”

Mycket behöver fortfarande bli bättre. Att det laggar i sändningar, att bilden inte alltid håller tillräckligt hög kvalitet, att risken finns att allt går ner mitt i en sändning. Ofta beror det på mottagaren, men det är svårt att få deltagarna att förstå att det inte är mötesarrangörens fel. Men kraven ökar hela tiden, därför är det viktigt med exempelvis 5G som kan skapa bättre förutsättningar.

”Vi har alltid tyckt att möten, rätt designade, med rätt innehåll och rätt deltagare är fantastiska verktyg. Oavsett om det är ett kort veckomöte internt eller stora kongresser. Men tyvärr har det slarvats mycket i olika sammanhang. Det vi ser nu är att fler inser att det är otroligt viktigt med en tydlig agenda, ett genomtänkt syfte, bra inramning och innehåll för att mottagaren ska orka ta till sig det.”

”Det är ännu mer betydelsefullt digitalt än fysiskt även om vi anser att det alltid är viktigt. Det kanske medför att alla typer av möten planeras bättre på sikt och att man ser det för vad det är: Ett av världens bästa verktyg för att uppnå stordåd och resultat.”

Altitude Meetings tror att digitala möten är här för att stanna, men i kombination med fysiska möten. De tror också att det blir fler riktiga hybridmöten där deltagarna erbjuds exakt samma innehåll och upplevelse oavsett om de är med digitalt eller fysiskt.

”Det leder i sin tur till att möten blir mer demokratiska, man når fler personer och kan vara fler i samtalen oavsett var deltagarna finns i världen och oavsett om de har råd att resa eller inte. Vi tror också att kongressvärlden måste anpassa sina format efter det vi lärt oss under denna pandemi.”

”Allt behöver inte göras, upplevas, lyssnas på live, utan kan mycket väl göras digitalt eller som förinspelat material. Däremot när man väl ses ska det handla om konstruktiva diskussioner, workshops och samtal kring det man tagit till sig före mötet eller kongressen. Just nu är allt digitalt, bara ett fåtal är på plats ibland.”

”Vi ser fram emot hösten med fler fysiska möten. Vi erbjuder redan idag coronasäkrade möten där man kan ta snabbtest, och har en egen lokal med egen toalett. Och självklart är personalen som serverar också testade. Det erbjuder vi även framöver för de som vill.”