Många ansåg att 2021 var upplagt för att bli det stora comeback-året, men det visade sig bara ge en glimt av event­branschens kommande åter­hämtning. Däremot gav oss 2022 verklig entusiasm för det personliga mötet och löftet om  en  evenemangs­bransch på framåt­marsch.

Cvent publicerade nyligen eboken 7 Meeting and Event Trends You Need to Know for 2023. Boken är utformad för att hjälpa läsaren att navigera genom den explosiva återgången till evenemang och stegrade förväntningar från eventplanerare, med rekommendationer som hjälper mötesplatser att locka till sig och vinna affärsevenemang, så som:

  • De bästa sätten att hantera den anstormning av event som förväntas under 2023.
  • Vad eventplanerare förväntar sig av de mötesplats de samarbetar med i detta nya landskap.
  • Hur inflationen påverkar eventplanerares beslutsfattande.
  • De sätt på vilka mötesplatser kan använda social medvetenhet för att locka till sig fler evenemang.
Trend 1
Eventplanerare förväntar sig en våg av framtida bokningar

Vad gäller 2023 och framåt, är evenemangsproffsen mer optimistiska än någonsin gällande mötes- och eventindustrin. Cvent Planner Sourcing Report: Europe Edition October 2022 avslöjade att 83 procent av evenemangsplanerarna säger att de förväntar sig att vara värdar för fler personliga evenemang 2023 jämfört med 2019.

Det är förstås positiva nyheter, förutsatt att mötesplatserna också står beredda att effektivt hantera tillströmningen av möten och event. Det blir viktigare än någonsin att ha kunnig och erfaren personal till hands för att tillgodose mötesplanerarnas behov.

Trend 2
Förnyat fokus på tid, upplevelse och investering för deltagare

Planeringsrapporten visade också att 29 procent av mötesplanerarna förväntar sig att deras hotellpartners ska hjälpa dem maximera eventupplevelsen genom att hitta kreativa mötesplatslösningar och lägga mer tid och arbete på att hjälpa dem att skapa bättre evenemang.

Efter att inte ha kunnat träffas – eller inte ha kunnat träffas på samma sätt som de var vana vid – sedan pandemins början, finns nu ett ökat fokus på att få avkastning på tid, upplevelse och investering för evenemangsdeltagarna. Innehållet är fortfarande viktigast, men det handlar också om att skapa meningsfulla kontakter och att få de unika och oförglömliga upplevelser som deltagarna har gått miste om de tidigare två åren.

”Val av mötesplats kommer att påverkas av social aktivism”

Trend 3
Val av mötesplats påverkas av social aktivism

Pandemin har fått människor att bli mer socialt medvetna. En Shopkick-undersökning av över 10 000 konsumenter under 2021 visade att 39 procent undersöker om företags värderingar stämmer överens med deras egna. Valuegraphics, som hänvisar till ett mer holistiskt sätt att se på en person, är också viktiga. David Allison, en expert på konsumentbeteende, och hans team undersökte 750 000 människor världen runt och identifierade 56 gemensamma mänskliga kärnvärderingar.

Eventplanerare kan använda denna information för att bättre förstå vad som motiverar deras deltagare, hur man bäst marknadsför sig till dem, och hur man förser dem med mer engagerande innehåll. Genom att lära sig mer om sina deltagares kärnvärderingar så kommer planerare att vilja se mötesanläggningar hjälpa dem att skapa aktiviteter och möjligheter som reflekterar dessa prioriteringar.

Trend 4
Det tredubbla hotet från hybrida, virtuella och personliga event-typer

Under eventbloggen Skift Meetings event The Future of the Event Industry Summit 2022 sade över hälften av de tillfrågade deltagarna att de i första hand skulle använda hybrida evenemangsformat under årets senare del. Den digitala omvandlingen av branschen, framdriven av pandemin, innebär att hybridevenemang och virtuella komponenter av personliga evenemang är här för att stanna eftersom dessa kan nå fler deltagare och det inspelade innehållet kan leva vidare långt efter att eventet är över.

Det tredubbla hotet från hybrida, virtuella och personliga evenemangstyper är en kraftfull fördel för företag och något som mötesanläggningar måste vara beredda på att tillgodose. Det innebär att ha tillgång till den senaste tekniken och att kunna hjälpa planerare att skapa videoinnehåll av hög kvalitet. Bredbandsanslutningar med hög hastighet och stor bandbredd är inte längre nog. Om mötesplatser inte kan tillhandahålla alla nödvändiga komponenter för hybridevenemang på plats, behöver de stå beredda med en lista över erfarna leverantörer som kan hjälpa eventplanerare att förverkliga sin vision.

Trend 5
Eventplanerare fokuserar på hälso- och friskvårdsaktiviteter

Global Wellness Institute förutspår en årlig tillväxttakt på 21 procent för friskvårdsturism fram till och med 2025. Detta innebär ett ökat intresse för spa, varma källor eller mineralkällor, hållbarhet och mentalt välbefinnande.

Eventanläggningar kan genom att lyfta fram lokala hälsoattraktioner och bekvämligheter så som exempelvis ett klassiskt badhus, en bondemarknad eller ett spa locka fler planererare som är ute efter att kunna unna sina deltagare några dagars mindfulness. Mötesplatser bör också överväga att erbjuda denna typ av element på plats, som att bjuda in lokala gårdar att sätta upp stånd på en mini-bondemarknad, tillhandahålla matlagningskurser från jord till bord, eller samarbeta med ett spa för att arrangera speciella behandlingar.

”Det blir viktigare än någonsin  att  ha kunnig och  erfaren personal till hands för att tillgodose köparnas  behov”

Trend 6
Planerare väljer allt oftare fritidsdestinationer

Undersökningsresultat publicerade av National Bureau of Economic Research (bland andra källor) anger att distansarbete medförde utökad arbetstid under 2020 och 2021. Snabbspolar man till 2022 så har responsen blivit en ökning av ”bleisure-resor”. Även om detta var något som ökade redan före pandemin så fortsätter utvecklingen på grund av förändringar i våra arbetsvanor.

Mötesplatser bör betona sin anläggnings hemester-fördelar och framlyfta upplevelser som deltagarna skulle kunna bocka av på sina ”bucket lists”.

Trend 7
Virtual Reality (VR) är inte längre bara för videospel

Föreställ dig om mötesplanerarna kunde använda ett VR-headset för att se exakt hur eventlokalerna skulle se ut när gästerna anländer eller under huvudtalet. Teknologiska framsteg som detta skulle garanterat spara tid och göra mötesplatsen mer lättsåld, som att tillåta eventplanerare att använda förstärkt verklighet (AR) för att gå genom ett utrymme med en enhet som låter dem uppleva en rad olika rumsalternativ i realtid.

Allt eftersom ny teknik som VR/AR lanseras så kommer eventproffsen att vilja integrera dessa kraftfulla verktyg i sina program, både för att skapa evenemangen och för att omforma och utveckla eventupplevelsen. När VR-tekniken blir tillgänglig på allvar i köparledet så kommer eventplanerare att ha tillgång till mötesanläggningar av världsklass från hela jorden, bekvämt tillgängliga från sina kontor eller hem. VR har potentialen att förändra hur de väljer mötesplatser, planerar event, samarbetar med personal på plats och engagerar deltagare jorden runt.

En magisk värld är på väg att öppna sig och vi kan redan ana delar av den.

Eboken ”7 Meeting and Event Trends You Need to Know for 2023” innehåller ytterligare branschresurser för mötesplatser och hotell, och kan laddas ned kostnadfritt från Cvent.