Västerås Convention Bureau valde i ett tidigt skede att aktivt ställa om och anpassa sin verksamhet efter de nya behov och beteendemönster som de tror att deras kunder har under, men framför allt efter, pandemin. ”Vår ambition är och har varit att snabbt ställa om och anpassa oss. Ingen vet hur våra kunders behov och krav ser ut framöver, men det vi vet är att behoven ändras. Därför har vi valt att stå på tå och vara snabba på att anpassa oss till hastiga förändringar.”

Som ett led i utvecklingen har Västerås Convention Bureau ansökt och fått två projekt beviljade från Tillväxtverket och Region Västmanland. Projekten syftar till att ge förutsättningar till snabbare återhämtning av de företag lokalt som kan kopplas till möten och evenemang.

Målet för det ena projektet är att digitalisera hela införsäljningsprocessen för mötesstaden Västerås. ”Det gäller allt från de ansökningar vi gör om möten och evenemang till digitala sitevisits där kunder kan uppleva Västerås utan att behöva resa hit i pandemitider.”

Det andra projektet ska under kommande år utveckla nya arbetssätt och insatser för att bidra till en snabbare återhämtning av besöksnäringens drabbade företag i Västmanland med anledning av pandemin. Fokus gäller särskilt de företag som är beroende av målgrupper inom möten och evenemang.

Projektet ska leda till …

  • … att ta fram nya arbetssätt och kommunikationsverktyg som bidrar till att företagen utvecklar sina verksamheter och produkter för att möta kundernas behov och krav.
  • … att fler möten med kortare planeringstid arrangeras i Västerås och Västmanland vilket bidrar till mötesindustrins återhämtning.
  • … en ökad samverkan mellan det offentliga och näringslivet i fråga om destinationsutveckling.

Projektet ska även öka konkurrenskraften hos aktörer för möten och evenemang i länet genom att anpassas till de nya vanor och behov som uppstått i samband med pandemin, och att göra det enkelt för arrangörer att välja Västmanland som destination. Projektet ska också stärka konkurrenskraften för mötes- och eventleverantörer i länet. Dessutom ska attraktionskraften av Västmanland som en hållbar mötes- och eventdestination förstärkas. På grund av pandemin förlorar Västerås sin kongressanläggning Aros Congress Center som lägger ner sin verksamhet.

”Det innebär att vi blir tvungna att titta på andra typer av möten än de vi är vana vid och hitta en ny väg framåt som Convention Bureau med vilka vi ska bearbeta framöver. Vi blir även beroende av andra och fler leverantörer än de som traditionellt levererat till våra stora möten.”

Catarina Söderholm, projektledare
Västerås Convention Bureau