”Under det senaste året har vi i Umeå lagt stor vikt vid samverkan, kunskapsutbyte och kompetenshöjning. Visit Umeå har tillsammans med Visit Skellefteå startat ett utvecklingsprogram för städernas mötesanläggningar där vi tillsammans arbetar för att förflytta oss framåt för att fortsätta att vara relevanta för möteskunder även i framtiden.”

”Vi har också aktörer om Krister Andersson på Umeå Congress som redan före pandemin hade påbörjat arbetet med att utforska möjligheterna med mer digitaliserade möten. Deras proaktivitet har under året varit, och fortsätter att vara, viktig för mötesstadens pågående transformation.”

”När mötesanläggningarna står tomma behöver vi ta till vara på de kundmöten som faktiskt äger rum och lära av dessa. Vi upplever en övergripande generositet där alla delar med sig av sina utmaningar, nya kunskaper och insikter, med mötesstadens bästa i fokus.”

Förutom gemensamma kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med arrangörer och anläggningar på respektive ort så planeras inom samarbetet gemensamma säljinsatser för att få möteskunder att lära sig mer om de möjligheter som finns med att arrangera hybridmöten.

”Det finns otroligt många fördelar med att välja en hybridlösning för sitt möte. Hybridmöten möjliggör att träffas fysiskt med det så viktiga nätverkandet och kunskapsutbytet, samtidigt som de omfamnar de digitala fördelarna med ett tydligare hållbarhetsfokus med mindre resande.”

Gabriella Hed Vall,
ansvarig för evenemang och stora möten
Umeå Convention Bureau