Trollhättan Convention Bureau har en central roll i arbetet med att locka fler besökare till Trollhättan genom professionella möten och evenemang. ”Besöksnäringen i stort, men framför allt möten och evenemang är för Trollhättan Stad strategiska verktyg för att driva på kunskapsutveckling, investeringar, sprida stolthet, få fler personer att flytta hit, förstärka talangrekrytering, öka antalet företagsetableringar samt att sätta fokus på de företag och organisationer som verkar i Trollhättan.”

”I och med den utveckling som pandemin drivit på kring digitala och hybrida möten ser vi ännu tydligare hur möten starkt är med och bidrar till exempelvis place branding. Det gäller speciellt för oss lite mindre och mellanstora städer som tidigare har haft begränsningar att kunna attrahera större möten utifrån den hotell- eller möteskapacitet våra städer har.”

Trollhättan Convention Bureaus säljprocess för att stötta och hitta lokala värdar för att belysa deras forsknings- eller verksamhetsområden, inklusive stadens fokusområden, har tack vare den här digitala utvecklingen utvecklats i en mycket positiv riktning.

”Det har blivit tydligt att vår roll som Convention Bureau har utvecklats till att även ha en betydelsefull roll att kunna kompetensutveckla de aktörer som verkar på destinationen för att kunna arrangera professionella digitala och hybrida möten.”

Anki Carlsson, ansvarig
Trollhättan Convention Bureau
Besöksnäringsfrågor
Näringslivsenheten