Tommy Brotte är producent av digitala och analoga konferenser och evenemang. Hans företag Interaktiva Möten finns där dramaturgi och pedagogik möter teknik, och de arbetar med digitala och analoga lösningar för möteskommunikation baserad på engagemang och delaktighet. Förutom en mötes- och dialogapp erbjuds kunderna även utbildningar och processledning inför möten och konferenser.

”När pandemin satte de nya gränserna ställde vi snabbt om till att producera digitala evenemang tillsammans med våra kunder. Vi etablerade samarbete med olika streamingstudior som vi haft som bas för produktionerna. De första evenemangen där vi ställde om från fysiskt till digitalt ägde rum i april 2020. Sedan dess har vi producerat ett 70-tal digitala event i olika storlekar och format. Ibland helt digitala, ibland med fysiska men enskilda inslag.”

Den tekniska utvecklingen har varit ganska långsam trots att vi har sett en snarast rasande tillväxt digitalt de senaste fem, tio åren. Det svåra har varit att få företag, organisationer och föreningar att faktiskt använda den nya tekniken till att förbättra också möten och event.

”Mötesvärlden generellt har varit saktfärdig i sin utveckling över tid vad gäller teknik och pedagogik. Hur trist pandemin än är så har den inneburit en nyttig utveckling av hur vi planerar, genomför och tar del av möten och evenemang. Företagsledningar och andra arrangörer har tagit för­­beredelser på ett mycket större ansvar nu än tidigare och en hel del tyder på att man lärt sig vikten av både teknik, dramaturgi, varierade format, tydliga syften, förberedelser och mycket annat.”

Att människor generellt får bättre uppkoppling genom det kommande 5G-nätverket är positivt. Men fortfarande är det deltagare både framför och bakom kameran som behöver ta möten, evenemang och tekniken på betydligt större allvar.

”Det är pinsamt att våra största ledare fortfarande sitter med halvdan uppkoppling och trassliga hörlurar i öronen och filmar sig själva med datorn i knät hemma från kökssoffan när man medverkar i en direktsändning.”

Det är ett stort antal människor som klagar på att för många möten gör att man inte hinner arbeta. Tommy Brotte menar att redan idag är det genom möten som många människor utför sitt arbete.

”Man borde inte klaga på mängden möten, utan på kvaliteten. Alldeles för många möten och evenemang har i alla fall före pandemin planerats och genomförts alldeles för slentrianmässigt och utifrån både bristande kompetens och överdriven oro för konventioner. I takt med ökad digitalisering så är det naturligt att möten blir ännu viktigare. En hel del av dem kan däremot genomföras mycket bra i digital form.”

”Om vi huvudsakligen vill informera, kommunicera och entusiasmera är ett digitalt möte mycket effektivt. Om syftet i första hand är att bygga relation eller utveckla något bör vi välja ett fysiskt evenemang. Att samla en stor grupp människor fysiskt, sätta dem i en biosittning och föreläsa för dem borde anses som tjänstefel.”

”Hur trist pandemin än är så har den inneburit en nyttig utveckling”

Kongresser är motorer för hela mötesindustrin, och en drivande faktor för nästan all utveckling inom bland annat medicin. På frågan vad ser du när det gäller ert arbete för kongressindustrins utveckling blir svaret:

”Många kongresser som har ett tydligt kunskapssyfte genomförs digitalt framöver. Kostnaden och miljöpåverkan av att transportera tusentals människor över jordklotet för att de ska lyssna på vetenskapliga dragningar är inte på något sätt försvarbart. Däremot kanske man kan ses i mindre hubbar och/eller på kongresser som programmässigt har skapats för nätverkande, socialiserande och informellt kunskapsutbyte.”

”Vi vill gärna visa kongresserna hur de kan göras bra digitalt och inspirera kring hur fysiska kongresser kan göras mycket bättre formatmässigt. Sådana möten är ett typexempel på möten där kultur och konventioner kraftigt har begränsat utvecklingen.”

När det gäller hybridevenemang riktar Tommy Brotte ett stort varningstecken för hela mötesindustrin.

”Alla pratar om hybridevenemang men få vet vad som krävs. Hybridevenemang innebär att du har några deltagare på plats och andra på distans. Efter pandemin ser många framför sig att det är en självklarhet att man som deltagare ska få välja om man vill delta på distans eller vara med fysiskt.”

Tommy Brotte konstaterar att vad många missar är hur svårt det är att fånga och behålla uppmärksamheten hos deltagarna när budskapet kommuniceras via en skärm.

”Det går, det har vi bevisat genom lyckade digitala evenemang, men det kräver ett anpassat program, högre tempo, flerkameraproduktion, varierade format, interaktivitet, bra dramaturgi och förinspelade inslag. Det digitala evenemanget är enklare att lyckas med än ett hybridmöte. Hybrid innebär deltagare i lokalen som det går att få ögonkontakt med och vi är programmerade att söka bekräftelse genom ögonkontakt. Kamerorna glöms lätt.”

”Att skapa en bra upplevelse både för deltagarna på plats och för de på distans kan innebära att alla inte ska få ett identiskt program. Du kanske ska tänka som SVT och Vinterstudion där programledare, experter med flera, finns i en egen studio och värmer upp distansdeltagarna. Sedan dyker vi ner i evenemanget och tittar på inledningen. Därefter tillbaka till studion, filminslag och så vidare. Tekniskt kräver hybrid minst lika mycket som helt digitala evenemang. Sannolikt mer.”

Tommy Brotte ser idag med fasa att många mötesanläggningar investerar i en rörlig kamera som placeras längst bak i lokalen, och automatiskt filmar de fysiska evenemangen och strömmar innehållet till distansdeltagarna.

”Hur kan vi på fullt allvar tro att det ska bli en dräglig upplevelse? Att fånga och behålla deltagarnas intresse kräver så mycket mer. Risken är att många nöjer sig med den nivån. Genom den typen av investeringar och genom att godta den ambitionsnivån underminerar vi mötesindustrins långsiktiga existensberättigande. Vi behöver alla hjälpas åt att få upp ambitionsnivån och kvaliteten om vi vill fortsätta finnas kvar som industri.”