Trippus utvecklar webb- och mobilbaserade boknings- och registreringslösningar för mötes- och eventindustrin. Produkten gör det möjligt för arrangörer av evenemang, konferenser, mässor och utbildningskurser att skapa webbplatser och mobilapplikationer för sina arrangemang. Deltagarna får omedelbart tillgång till all information kring eventet, och kan boka och betala sina biljetter, och arrangören får tillgång till ett realtidsverktyg där deras projekt och klientdatabaser hanteras. Produkten distribueras som en molnlösning, en Software as a Service, SaaS, vilket innebär att den är skalbar och lätt att distribuera.

Martin Klöfver är företagets grundare och Head of New Markets. Hur ser han på det senaste årets utveckling för hans företag?

”Det blev en stor omställning för hela industrin och den skedde mycket fort. För vår del blev förändringen omfattande. Vi använde byggstenarna i Trippus-systemet för att paketera och utveckla nya tjänster för att stödja konferenser, stämmor och mässor som genomförs digitalt.”

Under pandemin har en stor del av företagets arbete bestått i att hjälpa kunderna att ställa om från fysiska till digitala genomföranden.

”Utöver att leverera mjukvara har vi också utvecklat vårt erbjudande till att innefatta mer av rådgivning och handfast hjälp under både planeringen och inte minst genomförandet av digitala evenemang.”

Mycket av tekniken fanns redan före pandemin, men nu har många fler kunder fått chansen att prova hur tekniken fungerar i praktiken. Pandemin har tvingat fram användningen av digitala lösningar för evenemang där det annars inte fanns någon vilja eller ambition att digitalisera.

En pådrivande faktor för Trippus och många av deras branschkollegor har inneburit att de har fokuserat produktutvecklingen på lösningar för digitala event.

”Över tid får nya tekniker som 5G, AR och VR får helt säkert en stor påverkan på vår industri. För digitala möten kan bli ännu bättre med hjälp av de nya teknikerna. När det gäller den typ av event som vi jobbar med och i en relativt överkomlig prisklass, handlar det oftast om smart användning av befintlig teknik.”

Enligt Martin Klöfver är det viktigt att hitta den minsta gemensamma nämnaren när det gäller deltagarnas teknikvana.

”Tack vare det utbredda användandet av smartphones och datorer i de allra flesta ålders- och målgrupper ökar acceptansen för att använda allt mer avancerad teknik i vardagen.”

Flera av de digitala evenemang som Trippus har varit inblandade i har varit vetenskapliga möten med presentatörer från många olika länder. Åtskilliga gånger har det varit ett stort fokus på innehållet och att få med intressanta talare, snarare än att deras framföranden ska sändas från en flashig studio.

”Acceptansen ökar för att använda allt mer avancerad teknik i var­dagen”

Många talare har gjort sin presentation hemifrån, ibland med begränsad bandbredd och halvdåligt ljus, vilket har påverkat ljud- och bildkvalitet, men diskussionerna och kunskapsinhämtningen har varit lika intensiv ändå. Även om deltagarna helst hade träffats fysiskt med mat, dryck, upplevelser och nätverkade så har innehållet stått i centrum.

Digitaliseringen generellt, och det större användandet av teknik i vardagen, gör att Trippus kan skapa mer avancerade lösningar som ändå fungerar för alla målgrupper. Inte minst det senaste året har det visat sig vara jätteviktigt att snabbt kunna anpassa sig efter rådande omständigheter.

”Plötsligt krävde kunder lösningar för att kunna genomföra sina event digitalt, vilket ofta inte alls hade varit på tapeten innan. Det har blivit tydligt att vissa aktörer i mötes- och eventindustrin är snabba på att ställa om och vinner affärer på det, medan andra företag halkar efter.”

”Hybridmöten är en trend som vi inte kan bortse ifrån framöver. Det finns fördelar med det digitala som vi vill ha med oss när vi börjar träffas fysiskt i större utsträckning igen.”

På frågan om de aktörer som har drivit på utvecklingen av bättre digitala möten kanske hoppas att digitala möten i stor utsträckning tar över, svarar Martin Klöfver:

”De flesta vill nog tillbaka till fysiska genomföranden. Dock har många sett fördelar med digitala möten under pandemin som de inte vill vara utan. Det kan vara till exempel vara att mötet har fler deltagare, att de inte behöver resa eller att de kan delta i ett event trots att man har andra aktiviteter inbokade samma dag.”

Martin Klöfver tror att vi får se många spännande varianter av hybridmöten där det fysiska möter det digitala. Kongresser och kunskapsutbytet vid vetenskapliga möten har varit en viktig del av de digitala genomföranden som Trippus har varit inblandat i det senaste året.

”Det har varit tydligt att kunskapsutbytet och innehållet har varit viktigare än ett flashigt genomförande. Talare från hela världen som har kört sina presentationer hemifrån över ett enkelt Zoom-möte har varit mer vanliga än påkostade studiosändningar, även om de också har förekommit och varit roliga att arbeta med.”

Martin Klöfver tror också att vi får se fler spännande former av hybridmöten för kongresser framöver.

”Vi lägger en stor del av våra utvecklingsresurser på den typen av applikationer. Vi tror på det fysiska mötet och på en återgång till att vi ses mer fysiskt redan i höst.”

Samtidigt håller många arrangörer på det slutgiltiga beslutet om när nästa möte blir fysiskt igen.

”Trots vaccinering planerar vissa företag för digitala genomföranden även i höst och låter fysiska möten vänta till år 2022. I höst får vi se en hel del hybridmöten där en del av deltagarna är på plats, medan andra deltar på distans.” Läs mer om det här »