”Det vi som Convention Bureau främst gjorde annorlunda under 2020 i samband med de möten som ställdes om och blev digitala är att vi positionerade Jönköping. Det gjorde vi bland annat genom att visa filmer, bilder, även bakgrundsbilder, och quiz om staden. Allt för att man skulle bli nyfiken, få en känsla och kunna uppleva Jönköping trots att mötet var digitalt. Under pandemin har vi dessutom ägnat en del av vårt arbete till att lyfta fram de långsiktiga effekterna, legacy, av att ett möte genomförs här.”

Ett exempel är ett fysiskt möte som genomfördes i februari förra året, precis före pandemins första stora genombrott. Forum Jämställdhet med 1 000 deltagare följdes upp i staden och lyfte effekterna av mötet. Det gjordes med bland annat en lokal digital workshop i höstas för att belysa olika programpunkter inom ämnet.

”Under denna workshop lyftes bland annat ämnet jämställdhet inom sponsring och idrott. Det innebar ett klart ökat intresse från flera strategiska partners, vilket innebar att bland andra regionen, kommunen och föreningslivet deltog i mötet.”

Kongressen Drogfokus med 1 000 deltagare i november förra året genomfördes helt digitalt. Som en aktivitet till det mötet togs det fram ett särskilt quiz som handlade om Jönköping, där vinsterna bland annat kom från lokala aktörer. Tanken var att deltagarna på avstånd skulle få en känsla för och ett smakprov av Jönköping. En annan av vinsterna var själva entréavgiften till Drogfokus 2022 som också genomförs i Jönköping.

”Jönköping Convention Bureau har från några arrangörer förstått att omställningen till digitala möten har varit positiv. Från ett sådant möte var svaret att det verkligen gett deltagarna en skjuts i sammanhållningen. Men framför allt ny kunskap om hur man genomför digitala möten, något som den gruppen vill prova fler gånger. Det har också inneburit fler deltagare och möjlighet till en bredare publik. Det negativa är bristen på nätverkande och det sociala programmet som inte går att ersätta digitalt. Eventuella långsiktiga negativa effekter har vi ännu inte kunnat se.”

”Vi har genomfört, och planerar för fortsatta, utbildningsinsatser tillsammans med ledande, lokala aktörer inom mötesindustrin. Insatserna är riktade i den omställningsfas som vår industri befinner sig i, och där vi som Convention Bureau får utbilda oss, och våra anläggningar, inom digitala-hybrida möten.” 

”Vi utvecklar också vårt marknadsföringsmaterial som filmer och hemsidan. Vi förbereder oss även för att bearbeta lokala värdar och strategiska partners så att vi är beredda så snart pandemin lättar. Vi planerar för fler nätverksträffar med tidigare lokala mötesvärdar, men även för blivande mötesvärdar kombinerat med intressanta föreläsningar.”

Malin Asking, projektledare
Möten & Evenemang,
Jönköping Convention Bureau