Resebranschen står inför en återstart av sällan skådat slag. Privatresenärer har sedan vaccinet börjat verka agerat som inför kosläpp, vilket innebär att hotellens beläggning inför sommaren ser mycket lovande ut med i vissa fall fullbokade anläggningar.

Utifrån ett helikopterperspektiv, om vi följer hotell och mötesindustrin från pre-covid till covid till post-covid, hur kan vi summera situationen?

De negativa effekterna är enkla att identifiera. Begränsningar och nedstängningar har medfört ett katastrofläge för hotell och mötesindustrin. Hotell har stängts, liksom konferens- och kongressanläggningar som inte har haft någon beläggning alls.

Det är bara anläggningar med specifika förutsättningar som har lyckats ställa om och skapat andra intäkter. Det har varit allt ifrån att satsa på restaurangerna och hemleverans/avhämtning till att bygga om till padelhallar. Det är både en internationell och nationell företeelse.

I ett större perspektiv finns det flera långsiktiga effekter i flera led. Allt från leverantörer, operatörer och ägare har skärpt sina rutiner i vad vi som gäster anser vara en av de viktigaste faktorerna inom mötesindustrin och för hotellen: Säkerhet kring hygien.

Några andra betydelsefulla effekter är:

  • Investeringar från ägare. De påtvingade rekommendationerna har resulterat i investeringar i infrastruktur och logistik när det gäller tillgänglighet för gäster och personal att upprätthålla en bra hygien. Det har satts upp tvålautomater, städvagnar har fått mer utrustning och diverse städmaskiner, luftrenare och annan utrustning har köpts in. Därutöver har personalen fått ökade möjligheter att sköta sin hygien tack vare bättre handfat, kläder och hygienartiklar.
  • Investeringar från leverantörer. Det har blivit ett enormt fokus på städutrustning, och framför allt på tvål och rengöringsmedel. Produktutvecklingen har gått fort, man kan nästan jämföra med att man har tagit fram vaccin på ett år jämfört med vanligtvis tre till fem år. Stora producenter som det världsledande svenska bolaget Essity, har känt pressen att få fram miljövänliga, hållbara, effektiva och prisvärda produkter.
  • Investeringar från operatörer. Covid har fått operatörer att jobba hårt för att säkerställa medarbetarnas hygien. Man skapar rutiner, utbildar och följer upp. Det är mycket bra och på tiden. Många rutiner har varit bra sedan gammalt medan andra arbetssätt har haft stora brister.

Har vi inte varit bra på det här innan? Nej, verkligen inte om man ser utifrån ett brett perspektiv och genom alla verksamheter och olika inriktningar. Kvaliteten har varit extremt varierande. Det är väl bara att påminna sig själv om de toaletter som man har besökt och som inte har städats ordentligt, för att nämna ett enkelt exempel.

Ur ett internationellt perspektiv har pandemin hjälpt, och kommer att hjälpa enormt för lång tid framåt. Hygiensäkerheten har definitivt ökat, det är alla överens om. Det är positivt och vi ser redan, och får se fler, stora positiva hälsoeffekter.

Nyligen var jag med i en paneldiskussion arrangerad av Global Business Travel Association under Arabian Travel Market i Dubai, där representanter från den globala reseindustrin deltog. Ämnet var omstart av det globala resandet på ett säkert sätt.

”Arbetsmiljö och gästupplevelser blir klasser bättre tack vare ökad renlighet och hygien bland medarbetare och gäster”

Alla i panelen var överens om utmaningen utifrån ett globalt perspektiv: Den måste hanteras. Samtliga deltagare var också överens om de positiva samhällseffekter som det får när det gäller allmänhygien och de positiva hälsoeffekter som därmed följer.

Vad kan vi då hoppas på? När det gäller hälsoeffekter så drabbas färre gäster av exempelvis magsjuka. Det blir färre matförgiftningar, det vill säga färre arrangemang med massutbrott av matförgiftning. Dessutom blir det inte så många hotell som på grund av dålig hygien blir smittspridare.

Arbetsmiljö och gästupplevelser blir klasser bättre tack vare ökad renlighet och hygien bland medarbetare och gäster. Det som borde vara en självklarhet men som inte alltid har varit det.

Vad har pandemin mer resulterat i? Flera bolag har hoppat på trenden att arbeta med kvalitetssäkring. Vi har sett det när andra globala rörelser som exempelvis miljö, hållbarhet och säkerhet har slagit rot i samhället. Tittar vi på faktorn hygien så finns det ett hål i marknaden som långsamt fylls igen. På olika håll formas certifieringsföretag och organisationer och de tar fram sina normer.

Det innebär bland annat att hotellen får stöd i sitt arbete med att skapa bra rutiner, de skärper sina arbetsprocesser och tvingas bli mer noggranna.

Att det finns märkningar för hygiensäkerhet medför att hotell lättare kan kommunicera med marknaden: ”Ja, vi jobbar med hygienprocesser enligt den här standarden.” Etablerade märkningar som Krav, Svanen, Green Globe och Green Key har nu fått sällskap av bland andra Stay Safe Hospitality, Allsafe, Safe to Visit och SGS Safety Protocol.

Pandemin har varit och är ett globalt hot, det gör den unik. Risknivån har i princip varit detsamma över hela världen. Åtgärder som har vidtagits ser därmed i princip likadana ut. Det omedelbara pandemihotet försvinner, eller planar åtminstone ut. Vad händer då? Jo, hela reseindustrin har förbättrat sin hygien.

Nu gäller det för oss alla att hålla i och hålla ut, och inte sänka garden. De åtgärder som implementerats är väldigt enkla för gäster att identifiera och känna igen. De har helt enkelt vant sig vid en viss nivå, en viss standard, och den är synlig.

Om branschen inte håller i och fortsätter att erbjuda en hygienisk omgivning och vistelse kommer gästerna att reagera. De destinationer, leverantörer och operatörer som sänker garden och börjar spara på sina synliga städrutiner och andra åtgärder kring hygien, riskerar dels att tappa förtroende på marknaden, dels arrangemang samt ökar risken för sjukdomar.

Att hygien och hälsa börjar bli en konkurrensfördel är till fördel för alla. Ökad hygien ger förbättrad hälsa och sänker riskerna att vi får hantera exempelvis sjukdomar och matförgiftningar. I slutänden kostar det pengar och anseende.

Pandemin är fruktansvärd, men på lång sikt får vi se många positiva effekter. Där har hotell och mötesindustrin ett väldigt stort ansvar. Vi har inte råd att sänka garden.

Hans Kanold är en av världens mest erfarna personer när det gäller säkerhet och kvalitetssäkring för hotell. År 2002 skapade han, tillsammans med Pinkerton Consulting and Investigation, The Global Hotel Security Standard och grundade bolaget Safehotels Alliance. Sedan 2017 jobbar han bland annat som konsult, rådgivare, föreläsare och är styrelsemedlem i flera svenska och internationella bolag.