Halmstad Convention Bureau satsar mycket på att fortsätta utvecklas snabbt också digitalt och kommunikativt. Som exempel arrangeras Livsmedelsdagarna på Hotel Tylösand i Halmstad. För att koppla ihop mötet med lokala företag och innovationer placerade företaget Futufarm en av sina odlingscontainrar i anslutning till mötet för att visa på nya hållbara odlingsmöjligheter. I filmen om Livsmedels­dagarna visas delar av Halmstads fördelar som mötesstad med det geografiska läget, miljön, naturen, havet och entreprenörsandan.

Under pandemin har Halmstad Convention Bureau ägnat mycket tid till att skapa nya kommunikationsverktyg som ska förenkla kontakterna med lokala värdar och evenemangs- och mötesarrangörer.

”Tre filmer som illustrerar hur vi jobbar med mer av evenemanget, mer av mötet, och att kunskap föder kunskap, kommer att bli viktiga verktyg i det framtida värvningsarbetet”, säger Ann Johansson. Filmerna finns under Lyckad legacy i Halmstad »

”Förutom de filmer vi producerat själva finns Halmstad också med i RFs legacy-verktyg där det kulturella kapitalet illustreras.” Se filmen Legacy – Kulturellt Kapital »

”Lokala värdar är våra viktigaste personer. För att hylla deras ambassadörsskap delar vi årligen ut diplom. 2020 års upplaga av utdelningen skedde digitalt.” 

Kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman har även gett sin syn på mötens betydelse för en destination. Här kan du se filmen »

I ett möte från Högskolan i Halmstad, som genomfördes digitalt, berättar den lokala värden Martin Bergman från Fab Lab om mötet. Fab Lab Halmstad är ett av högskolans laboratorier och en samverkansarena. Se film om workshop med stiftelsen SVID »

När det gäller fam trips och site visits har Halmstad Convention Bureau som många andra fått tänka om och hitta nya mer digitala vägar. Det har bland annat gjorts med verktyget ”Meet Halmstad – en digital FAM-Session,” som är en programserie där mötesplanerare får tips och inspiration om Halmstads utbud av verksamheter, men som också tar emot gruppbokningar och skapar upplevelser för planerare och deras mötesdeltagare. Ta del av programserien ”Meet Halmstad” »

”Den 9–10 december förra året genomfördes en ny nationell konferens om problematisk skolfrånvaro. Vår förhoppning är att det blir en fortsättning eftersom väldigt många medverkade digitalt. Lokal värd var Henrik Wagersten, enhetschef för centrala barn- och elevhälsan, barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun.”

Ann Johansson, chef
Halmstad Convention Bureau