”Vi har skapat vårt ERUF-projekt (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden), som heter Digitala Hybrida Lösningar för Gotland. Där arbetar vi tillsammans för att kompetenshöja och affärsutveckla näringen för att möta framtidens behov inom mötesindustrin.”

”Gotlands museum ska ha sitt vårmöte digitalt och skapar vissa digitala produkter som ska finnas kvar efter deras stora möte.”

”Vi stärker också mötesindustrin för ta fram digitala hybrida lösningar som vi som Gotland Convention Bureau kan ha med i våra anbud från och med nu. Det förändrar vår säljprocess och affärsmodell positivt.”

”Det bästa exemplet på ett genomfört digitalt möte på Gotland under 2020 är Medeltidsveckan. Det är inte Convention Bureau-relaterat på något annat sätt än ett mycket lyckat omställningsprojekt som stärkt varumärket Medeltidsveckan och lockat många nya besökare.”

Frida Lindroth, projektledare
Gotland Convention Bureau